• At være elsket

  2021 – evigt elsket!

  Årets sidste dag. Vi ser tilbage på et år massivt præget af corona. Vi har mødt uro og frygt, tab og savn – og så alligevel også en masse velsignelser. Gud er ikke væk! Og Gud er lige her, hvor et nyt år begynder. Vi ved ikke, hvad som kommer. Han ved. “Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig” (Jer 31,3). Sådan afslutter vi et år og møder det næste – favnet af en kærlighed som er ligeså rig og bestandig som Gud selv! Og det er, fordi han elsker os – uafhængigt af vores svigt og mangler. Han er tro mod os.…

 • At være elsket

  Mit eneste behov

  Fordi Gud elsker mig – så har jeg alt! Så enkelt er det vel! Gud, jeg beder dig, lad mig i det nye år mærke, at du elsker mig. Hver eneste dag. Favn mig igen og igen med din kærlighed, så jeg ved, at du er her! Jeg har brug for din kærlighed for at være tryg. For at turde livet. For at møde en ny dag. Og for at møde et nyt år. Og Gud elsker os så højt: “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh 3,16). “Kristus Jesus er…

 • At være sammen med ham

  Alt med Jesus

  “Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus åbenbares” (1 Kor 1,4-7). Gud… hvad vil det sige, at jeg er rig på alt i dig? Også jeg takker. Jeg bliver rigtig glad, når jeg tænker over, at du giver mig alt. For alt er vel alt! Her er særlig tale og kundskab nævnt. Altså al tale og al kundskab. Og…

 • At modtage

  Et nådeår

  Jesus er kommet – og han udråbte “et nådeår fra Herren” (Luk 4,18). Og siden da har alle år været nådeår! “I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse” (vers 21). Et nådeår… smag på ordet… nåde… Nåde… det handler om, at vi får noget uden at skulle fortjene det. Det er ikke os, som skal have det, som skal til, for at det skal lykkes. Nåde… det handler om, at vores magtesløshed favnes af hans kraft. Nåde… det handler om, at vi kan være i noget vanskeligt – uden at gå i stykker – fordi vi er fyldt af noget, som er endnu større.…

 • At modtage

  Nytår med Jesus

  Jesus er kommet! Ja, for længe siden. Men her, lige før årsskiftet mindes vi det igen: Jesus er her virkelig. Jesus er her, når vi begynder det nye år. Også næste år vil vi være i hans hænder. Næste år vil være et nådeår, fordi Jesus er her! Jesus sagde om sig selv:“Herrens ånd er over mig,fordi han har salvet mig.Han har sendt migfor at bringe godt budskab til fattige,for at udråbe frigivelse for fangerog syn til blinde,for at sætte undertrykte i frihed,for at udråbe et nådeår fra Herren.”(Luk 4,18-19) Jesus, jeg har brug for, at du ved din Hellige Ånd siger disse ord lige ind i mit hjerte. Jesus,…

 • At være sammen med ham

  Nyt og friskt

  Ja, verden var så sandelig ikke den samme længere. Jesus var blevet født! Esajas havde mange år før skrevet det, han fik fra Herren: “Han skød op foran Herren som en spire” (Es 53,2). Bare en spire. Men hvilken spire! Hvilken kraft! Måske er det på den samme måde, at Jesus kommer ind i dit liv… Bare som en spire… Men den er fuld af kraft! Der er kommet noget nyt, som ikke var der før. En ny mening. En anderledes glæde. En fred. En friskhed og lethed. En fortrøstning til fremtiden. Jesus kom for at være nær. Nær dig – hver eneste dag! Måske er det bare en spire…

 • At modtage

  Livet var ikke længere det samme

  Det skete – totalt uventet. Først havde en engel fortalt dem, at Messias var født. Og bagefter havde hele himlen været fyldt af engle, som sang og priste Gud. Sikke et syn. Sikke en oplevelse. Hyrderne sagde til hinanden: “Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os” (Luk 2,15). Og de så ham. Babyen. Frelseren. Guds søn. Kristus. Han lå i en krybbe – lige præcis som Gud havde sagt det. Med begejstring fortalte de Maria og Josef – og flere endnu – om det, som Gud havde fortalt dem om dette barn. Og da de vendte tilbage, var de…

 • At give respons

  Sangen til Gud

  Det var englene som sang den! Dengang Jesus blev født ind i denne verden. “Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden!Fred til mennesker med Guds velbehag!”(Luk 2,13-14) Syng med på denne sang af dine lungers fulde kraft! Syng sangen hver eneste dag i dit liv. Syng til Guds ære! Pris ham for hans kærlighed. Tak ham for at Jesus kom til denne verden. Tak ham for, at han hører dine bønner, at han giver dig sine løfter, at han passer på dig – også når du ikke har bedt om det. Pris…

 • At være sammen med ham

  Intet er umuligt for Gud

  Jesus kom til denne verden for at fortælle os det helt tydeligt: Intet er umuligt for mig! Og han kom på en meget usædvanlig måde… intet menneske er kommet til verden på den måde – uden sæd fra en mand. Men Maria blev gravid – ved Helligånden. “Maria sagde til englen: ‘Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand’ “ (Luk 1,34). Og englen fortalte Maria, at “intet er umuligt for Gud” (vers 37). Du ved, Maria, din gamle tante Elisabeth – som aldrig har kunnet få børn, nu – hvor hun er i sin alderdom – så er hun faktisk gravid i sjette…

 • At modtage

  Har du hørt det?

  Når Jesus er i nærheden – så hører vi på en anden måde… Tænk… “da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden” (Luk 1,41). Helligånden fortalte Elisabeth, at hun var ved at blive vidne til noget stort! Helligåndens stemme fortalte hende, at Gud var nær. Helligånden gjorde hende klart, at hun og Maria og de ufødte drengebørn var en del af Guds store plan. Frelsesplanen. Har Helligånden fortalt dig om frelsesplanen? Har Helligånden fyldt dig med sig selv… så du kan juble og glæde dig over det, som er større end alt andet? Ja, glæden over ham, over frelsen, over hans plan…