At give respons

Hun måtte rydde op i sit liv

Ja, det var det, hun fortalte mig, da hun satte ord på sin åndelige rejse og var blevet kristen: Der var noget, hun måtte rydde op i. Helt bogstaveligt. Ting, der måtte smides ud. Ting, hun var holdt op med. Det passede ikke sammen med Jesus.

Respekt.

For hende var rejsen så tydelig. Ja, hun vidste det dybt inde i sig selv: Det passede ikke sammen. Noget kunne ikke være der sammen med noget andet.

Og ordet ‘omvendelse’ dukker op i mit sind. At vende sig om og væk fra noget, der en gang var til – ja, til Jesus! Til ham, som er bedre end alt!

Det er vel bare det…

Som fx Paulus siger det:

“Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørkede i sindet og fremmede for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse” (Ef 4,17-18).

I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed” (vers 22-24).

“Læg derfor løgnen bort og tal sandhed… bliv blot vrede, men synd ikke… ikke mere stjæle… intet råddent ord… al forbitrelse, hidsighed, vrede, råb og spot skal ligge jer fjernt… ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus” (fra vers 25-32).

Gud, vis mig hvis der er noget, jeg skal rydde op i…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *