Kategori: At være elsket

At være elsket af Gud. Mærke hans kærlighed. Hans omsorg. At han lytter. At vi betyder noget for ham. At han rører os. Helbreder os. Giver os liv, mod, fred, energi.