• At være sammen med ham

  Gud lærer og leder dig

  Vi står overfor valg i livet. Mange. Nogle grundlæggende og rammesættende for alt det andet. Andre er i virkeligheden ‘små’ – men ens mave siger en, at også det er væsentligt. I det hele har vi vores Gud og kærlige Far, som interesserer sig for os og leder os. “Jeg er Herren din Gud,som lærer dig, hvad der gavner,som fører dig ad vejen, du skal vandre.”(Es 48,17) Også i det nu som du ikke kan gennemskue… I øjeblikket hvor du ikke ved… Når du tænker over, om du nu også valgte rigtigt… Han slipper dig ikke! Han har en vej! Ja, en plan for at du skal blomstre og være…

 • At blive brugt af ham,  At være sammen med ham

  Når du ikke ser forskellen på 1 og 7.000

  Det sker for os, at vi bliver nedbøjede over, at vi er alene om det. Alene om opgaverne. Alene om at række ud. Alene i troen. Alene – ingen kommer til det, vi inviterer til. Alene. Elias oplevede det sådan. “Jeg er den eneste, der er tilbage” (1 Kong 19,10). Den stakkels trætte profet kunne ikke mere. Han havde allerede gjort alt. Han brændte af nidkærhed for Gud, men hvad hjalp det, når han var midt iblandt alle de ugudelige, som havde svigtet Gud? Gud. Gud i stilheden. Gud i en sagte susen. Gud mindede ikke engang Elias om, at GUD lige havde gjort en masse på Karmels bjerg. Gud…

 • At blive brugt af ham,  At modtage

  Når Gud kalder – så åbenbarer han sig

  Der var vist ikke mange, der lyttede til Gud… Så efterhånden sagde han også mindre… “På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige” (1 Sam 3,1). På det tidspunkt kaldte man en profet en seer (1 Sam 9,9), men lige nu så ingen ret meget. Og det understreges i beretningen: “Eli lå og sov, hvor han plejede; hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod” (1 Sam 3,2-3). Den gamle præst sov… Den unge Samuel sov også – men uden at vide det, var han tæt…

 • At blive brugt af ham

  Tal, Herre, din tjener hører

  Det skal være mine ord til Herren: “Tal, Herre, din tjener hører!” (1 Sam 3,9). Hvis Åndens indskydelse bringer tanker i mit sind, som jeg ikke lige griber, så vil jeg sige som Samuel: Tal, Herre, din tjener hører! Hvis Guds kald til mig overgår noget, jeg forstår, så vil jeg sige som Maria: “Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!” (Luk 1,38). Når jeg gribes af Gud, så råber mit hjerte som Esajas: “Her er jeg, send mig!” (Es 6,8). For jeg vil så gerne dele ham, der har delt alt sit med mig. Jeg elsker, at Jesus siger til mig – og til…

 • At modtage

  Gud tager sig af dig

  Som en hyrde: “Du, der fører Josef som en hjord” (Sl 80,2). Som en gartner: “Tag dig af denne vinstok, det skud, din hånd har plantet” (vers 15-16). Som Gud og Skaber: “Hold din hånd over manden ved din højre hånd, over det menneske, du gav styrke” (vers 18). Kære Gud, min hyrde, før mig i dag. Før mig til steder med mad og drikke, så jeg mættes fra dig. Før mig til mennesker og opgaver, tjenester og kærlighedens fylde. Tak at din hånd er om alle de små. Om mig. Et lille skud, som du passer på. Som du giver næring. Som du giver betingelser for vækst. Som du…

 • At modtage

  Vores venskab er ikke tilfældigt

  Det skrev en ven til mig. “Af alle de milliarder af muligheder valgte Herren dig, og der ville ikke have været store chancer for, at vi nogensinde mødtes. Men for kristne eksisterer den slags tilfældigheder ikke.” Smukt. Stort. Til velsignelse for hinanden, ja. Jeg har oplevet mange gange i mit liv, at Gud kobler mig med andre mennesker. På den ‘store scene’ – at vi overhovedet lærer hinanden at kende. Og på den ‘lille scene’ – mødet på denne dag til glæde og velsignelse. Hver gang fryder jeg mig og takker Gud! For hans omsorg. Fordi han har skabt os til at have brug for hinanden, til at glæde os…

 • At være elsket

  Find en historie som favner dig

  Gud er forunderlig, som han leder mennesker. Ja, han får ting til at lykkes, som vi aldrig havde forestillet os. Ting sker – som egentlig er umulige… “Herre, du er min Gud,jeg hylder dig, jeg priser dit navn,for underfuldt har du ført dine planer igennem,fast og sikkert fra fortiden.”(Es 25,1) Gud har vist det – han har gjort det – gennemført planer fast og sikkert – og som sagt på måder, som overgår vores forstand. Sikke en forsikring! En forsikring om at han kan. Også i dit liv! Og om Bibelens ord står der: “Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det,…

 • At være elsket

  Gud gennemfører sine planer – i vores liv

  “Herre, du er min Gud,jeg hylder dig, jeg priser dit navn,for underfuldt har du ført dine planer igennem,fast og sikkert fra fortiden.”(Es 25,1) Gud gennemfører sine planer. Ikke underligt – han er jo Gud! Jeg har streget verset under i min bibel, for jeg elsker at overgive mig til hans plan for mit liv – og så kan jeg være sikker på, at det vil lykkes. For han lykkes. Og jeg priser Gud! Hvad betyder hump på vejen, når man ved, at man er en del af noget, der vil lykkes? Ja, hvilken forvisning er det ikke, at alt mit er i hænderne på en, som elsker mig uendelig højt!…

 • At blive brugt af ham

  Jeg går, som Herren sender mig

  Jeg var i bøn. Jeg var i en planlægningsfase. En tjeneste for Herren. Herre, er det den her vej, vi skal gå? Du må virkelig vise mig, hvis der er noget andet, vi skal? Vi var i gang. Efter bøn. Overgivelse. Vi gjorde det bedste, vi kunne. Men Gud, er det det? For vi kunne godt ønske os, at der kom flere til aktiviteterne… Jeg var i bøn. Igennem dagene. Og en morgen skrev en ven dette til mig: “Denne gang en opmuntring der er 100 til dig. Fik her til morgen: Forsæt af den linje, Herren har udstukket’.” Wau, jeg var ikke i tvivl. Helligånden oversatte sin egen stemme…

 • At blive brugt af ham

  Nej, det er ikke absurd – det er Gud!

  En mand har netop været besat af dæmoner, men nu har han mødt Jesus og er blevet sat fri. Ét møde med Jesus – og Jesus sender ham ud som missionær med ordene: “Gå hjem til dine egne, og fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig” (Mark 5,19). Tolv mænd var sammen med Jesus i 3½ år i Israel. Reduceret til 11 siger Jesus til dem: “I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende” (ApG 1,8). Nej, det…