Anbefalinger

Anbefalinger af: Sandheden sætter dig fri September 2019 – Irene Rognlie Størkersen fortæller:

Vi lever i den sidste tid af denne verdens historie og bliver advaret om forførelser. Netop derfor er Sandheden sætter dig fri en vigtig bog. Forfatteren peger på forskellige løgne og bedrag, som personer i Bibelen er blevet udsat for, og jeg oplever, at dette opklarer noget for mig i mit liv. Historierne fortæller om Eva, Kain, Jakob osv., men de fortæller også sandheden om Gud. Forfatteren giver mig stadig nye aha-oplevelser. Dette er en bog, jeg ikke bliver så hurtigt færdig med, for den giver mig så mange tanker og længsler efter et nærmere bekendtskab med Gud, som er Sandhed. Tak til Gud, som bruger mennesker til at oplyse om den virkelige Sandhed, den sandhed man finder i Guds Ord. Tak til Line, som lader sig bruge af Gud.

Ω Ω Ω

August 2019 – Jens Christian Bjørnskov fortæller:

Jeg har læst Sandheden sætter dig fri med stor glæde, det er ord som lægger sig blødt og fint i sindet. Den er en kærlig påmindelse om vigtigheden af at have sin himmelske bror, Jesus, som sin hyrde igennem livet. Sandheden er, at når vi har fokus på ham – så falder alt andet på plads.

Ω Ω Ω

August 2019 – Kim Hagen Jensen fortæller:

Line formår at takle de centrale og – for mange, vanskelige emner i Bibelen – med let forståeligt sprog så alle kan være med, troende eller ej. I en tid hvor ordet “sandhed” er i lav kurs, giver begreberne sandheden og løgnen et friskt ny perspektiv på livets store spørgsmål. Fast funderet i Bibelens ord, fører Line os gennem hendes egen erfaring med Jesus og vejen til virkelig frihed og fred. En dyb åndelig bog fritaget fra vanskelig teologi. En bog der bør læses af alle der længes efter at blive sat fri eller kæmper med fred i sit gudsforhold.

Ω Ω Ω

August 2019 – Hanne Berntsen fortæller:

Når jeg læser i Sandheden sætter dig fri, så gribes jeg af beskrivelsen af de bibelske personer. Fx om Jakob: “Jakob, du har vundet overgivelsens kamp. Du har erkendt , hvem du egentlig er… Du har overgivet dit løgnagtige jeg til mig, fordi du ikke kan leve med det, men heller ikke håndtere det” – det er jo lige sådan, det er! Jeg genkender mig selv i bogens beskrivelser af mennesker, som er i deres menneskelige løgne, og så kommer Gud og vender rundt på det med sandheden. Det er dybt. Og jeg glædes igen og igen over, at Gud er så kærlig og nådig – og ikke lader os være i løgnen – men sætter os fri! Sandheden sætter dig fri er virkelig en opmuntring for mig på min kristne rejse!

Ω Ω Ω

August 2019 – Torgunn Skoglund fortæller:

Jeg har med stor glæde læst Sandheden sætter dig fri. I en verden fuld af modsigelser, halvsandheder og direkte løgne, er det godt at blive mindet om, at Jesus er Sandheden. Vi har igennem bogen fokus på at lære Jesus bedre at kende som Skaber og Frelser. Det kan vi hvile i. Vi er tilgivet og kan hver dag begynde på en frisk ved at give vores liv til ham. Vi kommer ud af at være fyldt af os selv. Bogen anbefales på det stærkeste.

Ω Ω Ω