• At give respons

  Amen

  Fadervor: “For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.” (Matt 6,13) Gud, jeg beder til dig, som er herre over alt! Den virkelige herre. Kilde til alt liv. Kærligheden selv. Sejrherre. Den store JEG ER! Ind i mit lille liv giver jeg dig magten… vis mig hver dag, hvad det betyder… Og må æren altid være din! Æren for alt godt og for alt det, der lykkes i mit liv – for alt kommer jo fra dig. Giv mig nåde til at leve til din ære! Og Gud – Amen – Amen ind for din trone… Må dette stå fast i al evighed! Jeg bliver grebet, når jeg…

 • At være sammen med ham

  Fristet

  Fadervor: “Og led os ikke ind i fristelse.” Matt 6,13 Åh, Far… så troede jeg lige, at noget var lagt bag mig… og så dukker det op igen – nærmest med fornyet styrke… Jeg kan føle mig så uendelig magtesløs – at jeg “falder i”, fordi jeg tvivler på min egen modstandskraft… Jeg har virkelig brug for din ledelse – og at du gør det, Far! Tak! Det er et vilkår, at vi må leve i en verden fyldt med fristelser… og ind imellem tror jeg, at fristelserne vil forsvinde… og så bliver jeg så forvirret, når de dukker op igen… Fristelserne forsvinder ikke! Selv Jesus blev “fristet i alle ting…

 • At modtage

  Tilgivet!

  Fadervor: “Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere” (Matt 6,12) Tilgivet, Far, yes! Hvilken frihed. Hvilken lethed. Hvilken glæde. For hvor er det tungt at bære på skylden… åh, jeg er ikke god nok, det bliver aldrig bedre, jeg magter det ikke, jeg er et elendigt menneske… Med din tilgivelse så oplever jeg, at jeg er enormt elsket! Og at jeg har en fantastisk værdi for dig! Så de tunge følelser erstattes af glæden og friheden… Hjælp mig også at tilgive andre! Hjælp mig til at smerten over andre ikke må æde mig, og bitterheden ikke fortære mig… jeg vil give slip, Far, og give den skyldige…

 • At modtage

  Mættes af brødet

  Fadervor: “Giv os i dag vort daglige brød” – “Og alle spiste og blev mætte” (Matt 6,11; 15,37) Ok, lad mig sige det lige ud – frelsen består af Guds del og af vores del! Og – på en måde er Guds del det hele… fordi det er Gud, der giver os sit brød, livets brød – og Gud vil også give os styrke til at tygge det. Faktisk har han skabt os, så det er naturligt for os at tygge brødet… Nej, det er ikke absurd… det er faktisk direkte overførbart til vores åndelig liv: Vores del er at læse Guds ord, tænke over det, bede om at forstå…

 • At modtage

  Daglige brød

  Fadervor: “Giv os i dag vort daglige brød.” (Matt 6,22) Tak, min kære Far, at du hver eneste dag giver mig, hvad jeg har brug for. Ja, det omfatter mad og tøj, ting og sager… i grunden så mange ting, som jeg kan tage som en selvfølge… Hjælp mig til altid at huske, at du er giveren af det hele! Tak også fordi du møder mine dybere behov… behov for venskaber og kærlighed, nogle at dele med, glæden over livet… som også hænger sammen med, at mine åndelige behov bliver mættet. Livets brød! Du kommer selv! Du lader mig ikke sulte, men du møder mit hjertes længsel… Gud giver! Stop…

 • At modtage

  Guds vilje

  Fadervor: “Ske din vilje som i himlen således også på jorden.” (Matt 6,10) Uha, min kære Far, dette kan virkelig være en svær bøn… Min egen vilje er så fremtrædende… jeg vil det, som jeg forestiller mig er det bedste… mine drømme… og i al fald ikke udover mine grænser – og da slet ikke ind i noget, som jeg frygter… Jeg er så træg til virkelig – på et praktisk plan – at begribe, at din vilje for mig jo er meget bedre end min egen… Tænk at leve i noget så skønt, som i himlen – der, hvor din vilje sker altid… Far, jeg ønsker at bede bønnen om, at…

 • At blive brugt af ham

  Guds rige

  Fadervor: “Komme dit rige.” (Matt 6,10) Kære Jesus, tak fordi dit rige er stærkere end alle andre riger! Tak fordi dit rige favner mig allerede i dag. Fordi jeg kan indånde den himmelske atmosfære igennem denne dag. I denne verden – til trods for, at denne verdens fyrste er imod dit rige. Lad skønheden og vellugten fra dit rige være i mit liv, så det er muligt for andre at mærke det. Gør himmelens principper levende og nærværende. Komme dit rige. Jesus lærte os at bede den bøn. Han fylder os med bevidstheden om, at han har et rige. At han er konge. Og at vi kan være en del af…

 • At være sammen med ham

  Hellig

  Fadervor: “Helliget blive dit navn” (Matt 6,9) Du er hellig, min kære Far, og alligevel får jeg lov at komme dig nær… Alt ved dig er helligt – og ingen anden er som du… Men forunderligt er det, at det, som du kommer i nærheden af, helliges… Sabbatten helliges ved din tilstedeværelse – og jeg får lov til at dele den med dig! Og du er den, som helliger mig… Tak, min skønne hellige Gud! Sæt dit navn på mig, at jeg må være helliget dig! Ordet hellig  betyder indviet, udskilt. Gud er virkelig anderledes end alt andet! Men det betyder ikke, at han ønsker afstand mellem ham-selv og os.…

 • At modtage

  I himlene

  Fadervor: “Du som er i himlene!” (Matt 6,9) Far, jeg beder til dig som er i himlene. Over det hele. Med overblik over alt. Du har et perspektiv, som rækker langt ud over mit… Du har muligheder, som overgår alt, hvad jeg forstår… Du har styr på galakser og planeter, på solens varme, nat og dag… og samtidig er du helt nær. Du ved, hvornår jeg græder, og hvornår jubel fylder mit hjerte… Jeg stoler på dig, min store Gud! Når, jeg tænker på, at jeg beder til ham, som har styr på hele universet… så virker mine egne bønner pludselig så overkommelige… Fra hans perspektiv må mine bønner og…