At modtage

Tilbedelse & helbredelse

Tilbedelse er at møde Gud. Gud sagde til Moses: “De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem” (2 Mos 25,8). Gud vil gerne være sammen med os. Han inviterer dig til sit hus – for at han kan være sammen med dig!

Men det sker ikke altid. ” ‘Mit hus skal kaldes et bedehus.’ Men I gør det til en røverkule,” sagde Jesus (Matt 21,13). Templet var blevet fuld af mennesker, og hvad mennesker ville, tilbedelsen var blevet til ritualer, kærligheden til noget man handlede med, frelsen til noget man fortjente.

Jesus måtte reagere på det. Det er imod hans vilje, når mennesker forsøger at sætte sig imellem Gud og menneske. Så vil Jesus sætte os fri.

Jesus vil at templet skal være et bedehus, hvor menneske og Gud har kontakt med hinanden. Efter at Jesus havde fjernet alle de handlende i templet, står der, at de syge kom til ham: “Og han helbredte dem” (vers 14).

Læg mærke til det: Tilbedelse og helbredelse er forbundet! Gud indbyder duig til at tilbede ham – til at møde ham – til at være sammen med ham – til at han må være den største i dit liv og favne dig med sin kærlighed. Og – så helbreder Gud dig! Tilbedelse – helbredelse.

Ja, i denne verden er vi ikke lovet helbredelse for alt… men – Jesus begynder her! Sammen med Jesus – så forbliver du ikke den samme – så begynder hans helbredelse i dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *