• At blive brugt af ham

  Et andet perspektiv på problemer

  Ja, i teksten bruges godt nok ordet ‘trængsler’… så, jeg tænker, at alt mit er omfattet! Men det er Paulus, der skriver. Han beskriver ligefrem et formål med trængsler. På den ene side kan det måske nærmest virke provokerende – når vi står i noget, som er så svært og gør så ondt… På den anden side – er det måske frigørende? Lad os tage versene skridt for skridt… det er fra 2 Kor 1,3-6. Og nu tager jeg det helt ind i dine og mine ‘trængsler’… for hvad kan vi bruge det her til i virkeligheden? “Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens fader og al trøsts…

 • At være elsket

  Det er dig, jeg vil, Gud!

  Eller er det nu det? Er det virkelig Gud, jeg vil? Eller er det bare hans velsignelser? Er jeg klar til at knæle ned for Gud og bare bede om HAM – i tro og tillid til, at når jeg får ham, så får jeg alt? Ved du hvad, jeg har bedt ‘kedelige’ bønner… der nærmest har haft karakter af ‘lister’ eller opremsninger… Fokus på, hvad jeg gerne vil ‘have’, mennesker jeg gerne vil, at Gud velsigner… Jeg oplever meget mere liv, når jeg kommer for at få ham! Og på en forunderlig måde kan det hele forenes, der foran ham… med ham… når han fylder hele rummet. For selvfølgelig…

 • At være sammen med ham

  Ramt af lidelse – sådan reagerede han

  Job. Vi kender scenen bagved. Job gjorde ikke. Vi ser, at det er Satan, der ønsker at ødelægge Job. Vi ser, at Satan udfordrer Gud – ja, formodentlig hele universets væseners opfattelse af, hvorfor mennesker tjener Gud: Er det, fordi vi får Guds velsignelser? Eller – tjener vi Gud uanset… fordi vi elsker ham? Og der står så Job. Ulykker og lidelse hagler ned over. Og vi kan se, hvordan han reagerer (Job 1,21). Han accepterer sin hjælpeløshed: “Nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage.” Han erkender, at Gud stadig har styr på det hele: “Herren gav, Herren tog.” Han bekræfter sin tro på Gud: “Herrens…

 • At være sammen med ham

  Svaret på min længsel: Kristus i mig

  Han mødte min længsel med sig selv: “Kristus i jer” (Kol 1,27) – jaaa – Jesus vil være i mig! Jesus er skaberen – “I ham blev alting skabt” (vers 16) – så han formår at skabe det, der ikke er i mig. Ja, han er den, som “friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige” (vers 13) – han sætter mig fri! Også lige nu – fri af det mørke, som den onde vil kaste ind i mit liv… … også alle mine egne dårlige karaktertræk – for “i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse” (vers 14). Hans tilgivelse skyller forløsende igennem…

 • At være sammen med ham

  Du kan (næsten ikke) ende udenfor Himmerige…

  NEJ – det kan du faktisk næsten ikke – har jeg lyst til at råbe ud! Gud har gjort alt, hvad der skal til, for at du kan være sammen med ham i evigheden! Så lad os få det frem – men også på baggrund af muligheden for at stå udenfor. For, Jesus sagde: “Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.” “Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud” (Matt 7,21.23). Jeg siger dig, der er mennesker, der fyldt med ‘panik’ næsten,…

 • At digte

  Vision for kirke

  Det begyndte i en haveHvor Gud såAt det ikke var godtFor mennesket at være alene Er du alene?Har du det godt?Mærker du, at Gud ser dig?Har du en have? Er kirke som en have?Et sted, hvor jeg mærker, at Gud ser mig?Et sted, hvor jeg har det godt?Et sted, hvor jeg ikke er alene? Ja, kirke – det er jo os – sammen.Sammen kan vi gøre livet godt.Sammen kan vi se Gud og hinanden.Sammen kan vi fylde haven med blomster. Jeg har brug for en have med blomster.Jeg har brug for at blive set.Jeg har brug for, at livet er godt.Derfor har jeg brug for fællesskabet – med dig! Kirke…

 • At være elsket

  At kende ham – det er alt, hvad der skal til

  Ja, Jesus sagde: “Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus” (Joh 17,3). Og hans discipel Johannes folder det under Åndens inspiration lidt ud: “Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den Sande; og vi er i den Sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv” (1 Joh 5,20). Hvor intimt! Jeg kan kende Gud… så tæt, at jeg er i ham… og han er i mig… “Den dag skal I erkende, at jeg er i…

 • At være sammen med ham

  Giv mig dig!

  Jeg kommer ned i stuen, knæler ned og beder: Giv mig dig selv, Jesus. Åbenbar dig for mig. Jeg ønsker bare dig! “Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre”, “og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham”, “for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft” (Fil 3,8.10). Stort. Men – hvad er det, du skriver, Paulus? … Ja, for Paulus skriver også, at “på grund af ham har jeg tabt det alt sammen” og han omtaler “lidelsesfællesskabet med ham” – det lyder ikke rart! Der, i min stue…

 • At være sammen med ham

  Ikke min lykke – men HAM – og så lykkeligst!

  Som jeg gik der i køkkenet og vaskede op, blev det pludselig så stærkt for mig: Livet her handler ikke først og fremmest om min lykke, men om ham. Lige ind i mine bønner for mit liv… Det har ofte ligget lige for, at bede om at dette eller hint måtte falde på plads – i sammenhæng med at så blev mit liv nemmere og gladere, jeg kunne bedre overskue… Men i dette øjeblik i køkkenet blev jeg optaget af det, som er større… Gud, hjælp mig til at være i dette på din måde og så det ærer dig! Stort! For drømmen om min lykke kan være bedragerisk –…

 • At være sammen med ham

  Gud gør alt – giv ham dit alt

  “To sider af samme sag” – det udtrykker noget enkelt: Det hænger sammen og kan ikke adskilles. Sådan forholder det sig med disse to ting – selvom ordene i sig selv synes modsatte: Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Ingenting, det er Guds gave til dig. Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Alt, for Gud må være dit center. Og som jeg sagde først: Det er enkelt – for det er to sider af samme sag. For “dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus” (Joh 17,3). Og man kender kun en anden, når…