Svaret på min længsel: Kristus i mig

Han mødte min længsel med sig selv: “Kristus i jer” (Kol 1,27) – jaaa – Jesus vil være i mig!

Jesus er skaberen – “I ham blev alting skabt” (vers 16) – så han formår at skabe det, der ikke er i mig.

Ja, han er den, som “friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige” (vers 13) – han sætter mig fri! Også lige nu – fri af det mørke, som den onde vil kaste ind i mit liv…

… også alle mine egne dårlige karaktertræk – for “i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse” (vers 14). Hans tilgivelse skyller forløsende igennem mig – og jeg sættes fri. Jeg gøres duelig – “har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset” (vers 12).

‘Duelig’ – jeg kan godt li’ ordet, og mest at han gør det – gør mig i stand til at være i lyset i stedet for i mørket. Fri til at se og mærke ham. Fri til at modtage alt det, som han giver mig.

Han er den, der fører mig til målet – “for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt” (vers 22) – ikke jeg, men han gør det!

For mig handler det om at kende ham og fyldes af ham:

“Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt
må få fuld kundskab om Guds vilje,
så I kan leve, som Herren vil det,
på alle måder ham til behag,
og bære frugt med alle gode gerninger,
vokse i kundskab om Gud
og styrkes med al kraft ved hans herlige magt
til al udholdenhed og tålmodighed.”

(vers 9-11)

Tak, kære Jesus – i dig, lige nu… sæt mig fri i dag til det, du vil… Skab det i mig, som ikke er der – ja, gør det ved din kraft og magt – så jeg må leve dig til behag efter din vilje. Tak for at du giver mig at vokse i praktisk livskendskab til dig i mig, hvem du er i mit liv… Tak at du gør mit liv frugtbart til din ære og til velsignelse for andre… Tak at du fører mig frem for dit ansigt…

Skriv et svar