• At være sammen med ham

  Har du tillid til mig?

  For ikke så længe siden læste jeg en bog om bøn, som havde et kapitel om at angre eller bekende overfor Gud. Jeg oplevede ikke lige, at der var noget ugjort os imellem – men jeg knælede alligevel ned og bad Gud om at vise mig, hvis der var noget os imellem. Har du tillid til mig? spurgte han… Åh… nej, undskyld Jesus, jo, Jesus, jeg giver dig min tillid… Jeg vil virkelig leve i tillid til… at du formår med din kraft, der virker i mig, at gøre langt ud over alt, hvad jeg beder om eller forstår! (Ef 3,20) Og jeg mærkede, at Jesus bare trak mig endnu…

 • At være elsket

  Mine bønner kommer frem for Gud

  Ja, når jeg beder, så kommer mine ord frem for Gud. Se her: “Og da det fik bogen, faldt de fireogtyve ældste ned for Lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse – det er de helliges bønner” (Åb 5,8). Bønnerne er der i guldskålene, og der er også en vellugtende røgelse. I Åb 8,3 får vi at vide: “Og der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld, og han fik givet megen røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med alle de helliges bønner. Og røgelsen sammen med de helliges bønner steg op fra englens hånd…

 • At modtage,  Ikke kategoriseret

  Har du virkelig set lyset?

  Allerede inden han blev født, talte hans far, Zakarias om lyset: “Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet,for du skal gå foran Herren og bane hans vejeog lære hans folk at kende frelseni deres synders forladelse,takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,hvormed solopgangen fra det høje vil besøge osfor at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,og lede vore fødder ind på fredens vej.”(Luk 1,76-79) Lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Nu sad Johannes i fængsel, og mørket åd sig ind i hans tanker… Dødens skygge hang over ham… livet gjorde ondt. Han havde brug for mere lys! Han sendte…

 • At modtage

  På afstand – ligesom corona

  Jeg begyndte på historien om officeren med den syge tjener i Lukas 7. Jesus var på vej til hans hus, men så sender officeren denne besked: “Herre, gør dig ingen ulejlighed, for jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Derfor regnede jeg mig heller for værdig til at komme selv. Men sig blot et ord og helbred min tjener! Jeg er jo selv en mand, der står under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: gør det og det! så gør han det” (vers 6-8). Det…

 • At være elsket

  Evigt elsket

  Kom med åbent hjerte.Lyt med alle dine sanser.Mærk med hele dit væsen. “Med evig kærlighed har jeg elsket dig,derfor bevarer jeg min troskab mod dig.”(Jer 31,3) Bliv fyldt helt op! Gud har elsket dig altid. Inden du kom, længtes han efter dig. Han elsker at gøre godt imod dig. Og det stopper ikke, aldrig, nogen sinde. For han elsker dig så meget, og derfor er han tro overfor dig! Det er i ham. Altid vil han gøre godt. Altid vil han møde dine behov. Altid vil han lytte til dig. Altid vil han gøre langt ud over det, som du kan drømme om eller forstå. Elsket af ham… Så “kommer…

 • At være elsket

  Gud sagde: vær ikke bange

  Jeg var bange. Det var et øjeblik, hvor følelserne greb mig – frygten forbundet med at miste mennesker, som jeg holder af. Frygten for ikke at magte fremtiden. Nej, det handler ikke om nu. Lige nu er det godt. Men i den mørke nat blandede følelser og bekymringer sig, magteløsheden overvældede mig. Jeg bad: Gud, du må give mig noget fra dit ord. Du må hjælpe mig. Du må tage hånd om det. Jeg tog min Bibel. Bladrede lidt. Kom til Jeremias kapitel 30. Her var det hele. Og Ånden oversatte det lige ind i mit liv: “Vær ikke bange”… “lad dig ikke skræmme, for jeg bringer dig frelst hjem”……

 • At være sammen med ham

  Jeg er blank, Gud

  Gud vidste godt, at det ville ske. Han ved, at vi ikke selv kan finde eller udgrunde ham. Han ved, at selvom vi er kristne, så er vi bare nogle gange totalt blanke for, hvad vi skal bede om. Men han ved! “Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje” (Rom 8,26-27). Det var tidlig morgen. Jeg var nået frem til Aarhus, hvor jeg læste…

 • At blive brugt af ham

  Hjælp dem, der ikke har

  “I må ikke undertrykkeenker og faderløse,fremmede og fattige,og I må ikke udtænke ondtmod hinanden!”(Zak 7,10) Der vil altid være nogen, der ikke har og ikke kan. Dem, som er særligt udsatte og sårbare. De er alene, har måske ingen familie. Børn, som har mistet deres forældre. Eller voksne, der aldrig fik børn. Dem, der har mistet en ægtefælle. Eller de fremmede som er alene i et fremmed land. Dem, der er fattige på mennesker eller evner eller penge eller muligheder eller bare fattig på glæde. Vi må ikke udnytte andres sårbarhed. Nej, vi må dele vores “brød med den sulte og give husly til hjemløse stakler” (Es 58,7). Vi må…

 • At være elsket

  Kærlighed – så jeg kunne mærke det

  Ja, jeg mærkede det… Han tog min hånd, og jeg mærkede et kærligt tryk.Hun smilede, og sagde tak for noget, jeg havde gjort for hende.Hun havde sat en blomst ved min dør.Hun sendte mig en sms og skrev, hvor glad hun var for vores venskab.Hun inviterede mig ud at spise.Han købte en stor buket blomster til mig.Hun ringede.Han hentede mig ved toget.Hun havde sat en bagerpose med flødeboller på trappestenen.Hun sendte mig en lydbesked.Han ville gerne høre mine tanker om et emne.Hun sendte mig en kærlig sticker.Han sagde noget sjovt, som fik mig til at le.Han havde tid til at lytte.Han delte sine ting med mig.Hun bad for mig.Han sendte…

 • At blive brugt af ham

  At elske de uelskelige

  Du “trak dig tilbage til øde steder og bad” (Luk 5,16). Og her er jeg, alene, og jeg beder til dig, far. Hvilke mennesker møder jeg, som er som spedalske? Fanget i deres egen håbløshed og udstødt fra andre. Hvem kalder du mig til at elske? (Vers 12-13) Hvem er så lammet i deres åndelige liv, at der ingen bønner er i dem? Hvem kan jeg bære frem for dig i bøn, så de atter må finde mening og styrke til at leve deres liv? Hvem kan finde livet i dig – og jeg må bede for dem på vejen? (Vers 17-26) Hvem bliver set ned på og ringeagtet som…