At modtage

Hvad er det toldere og skøger kan?

Tro. Det handler om tro.

Og nu har jeg i den ene sekvens efter den anden set troen…

På tempelpladsen væltede Jesus vekselerernes og de handlendes borde. Det gav plads for en masse troende, der kom hen til Jesus. Og det var ikke ypperstepræsterne og de skriftkloge – som i stedet blev vrede over de troendes tro… Men om de troende står der altså: “Og de blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem” og børnene på tempelpladsen råbte “Hosianna, Davids søn!” (Matt 21,14.15).

De blinde og de lamme, børnene troede…

Dagen efter siger Jesus til ypperstepræsterne og folkets ældste: “Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham” (vers 31-32).

Toldere og skøger – troede – og omvendte sig…

Og Jesus fortæller en lignelse om den himmelske bryllupsfest. De indbudte ville ikke komme. Så: “Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode” (Matt 22,9-10).

Helt ude hvor vejene ender… hvem som helst… onde og gode… de tog imod…

Det lader til, at alle disse var i stand til at se, at “den sten, bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnesten”, de sansede, at “det er Herrens værk,” og indeni kunne de mærke, at “det er underfuldt” (Matt 21,42).

Og så gav de vel bare ham deres tillid… måske var det i grunden let, når de så alt det, han gjorde… ja, måske så de ud fra et ståsted uden så mange attraktive alternativer… Måske oplevede de en forandring så stor, da Jesus kom ind i deres liv, at det også var let at følge Jesus, når han sagde: “Sandelig siger jeg jer: Hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men også sige til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! og det vil ske. Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror” (Matt 21,21-22).

Med en bøn i hjertet, se på de blinde, de lamme, børnene, tolderne, skøgerne, dem der er langt ude, både onde og gode – ja, hvem som helst, som tror! Gud – hvad vil du lære mig om tro?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *