• At modtage

  At nøjes med det meste

  Måske en mærkelig sætning – i al fald modsætningsfuld: At nøjes – lyder som noget ‘lidt’ – og det meste er jo meget! At nøjes med det meste – sætningen har jeg fra Søren Kierkegaard. Den rammer noget menneskeligt. Vi kan sige: Her kan vi ikke andet end at bede – som et udtryk for, at vi kan så lidt… Men hvad nu, hvis bøn faktisk er det største, det meste, nøglen som lukker op til alt… Så er det jo ikke så lidt at bede, men faktisk det meste! Jesus selv har givet os løftet: “Bed, så skal der give jer; søg, så skal I finde; bank på, så…

 • At være elsket

  Jeg beder til min kære far

  Sådan sagde Jesus at vi skulle bede: “Vor Fader” (Matt 6,9). Far. Den kærligste far. En far der elsker mig. Han har skabt mig. Min far. Min himmelske far. Nærhed. Intimitet. Småting. Alle ting. Den, der ikke kan, møder ham, der kan alt. Jeg tænker på Gud som min far. Ja, og at han elsker, at jeg kommer til ham som: far. Det betyder, at Gud elsker, når jeg kommer med alle mine småting, så han kan få lov at være far i mit virkelige, daglige liv. Og når man kommer med sine småting, så vokser nærheden. Det kan være så ‘let’ at bede eller at overgive det, som er…

 • At blive brugt af ham

  Hvad er du optaget af i dine bønner?

  Ja, det kom jeg til at tænke over, da jeg læste om Paulus, som bad om forbøn. Paulus er i fængsel – og beder følgende: “I skal altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige – også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal” (Ef 6,18-20). Paulus er optaget af én ting: Sit kald. Paulus er ikke optaget af sine udfordringer. Og…

 • At modtage

  Jesus vil give dig så meget!

  Og – vi læser de samme vers som i går – men nu har jeg markeret nogle andre ord: “Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.  For enhver, som beder, får; og den, der søger, finder; og den, der banker på, lukkes der op for. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder ham om en fisk,  eller give ham en skorpion, når han beder om et æg?  Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til…

 • At modtage

  Jesus inviterer mig til at komme til ham!

  Her er versene – med mine markeringer: “Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.  For enhver, som beder, får; og den, der søger, finder; og den, der banker på, lukkes der op for. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder ham om en fisk, eller give ham en skorpion, når han beder om et æg?  Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!” (Luk 11,9-13). Ni gange er der ord, der…

 • At have tillid

  Gud gav det vildeste bønnesvar!

  Gud lovede endnu en gang sejr i en krig! “Vær ikke bange for dem, for jeg giver dem i din hånd. Ingen af dem kan holde stand mod dig” (Jos 10,8). Og vi ser, at Gud holder ord og er aktiv: “Herren skabte forvirring blandt dem foran israelitterne, som tilføjede dem et stort nederlag ved Gibeon” (vers 10). Kampen fortsætter. Og vi læser: “På denne dag, da Herren gav amoritterne i israelitternes hånd, talte Josva til Herren; han sagde i israelitternes nærvær:‘Sol, stå stille i Gibeon,og måne i Ajjalons dal!’ “(vers 12). Ser du det? Josva talte til Herren – han bad – det var en bøn om, at sol…

 • At have tillid

  Låst og lukket – omring med bøn!

  Hvor tit har du ikke stået overfor en situation som denne: “Jeriko var lukket og låst for israelitterne; ingen kunne gå ud eller komme ind” (Jos 6,1). Et liv i hårknude. En situation i baglås. En uoverskuelig opgave uden afsæt for kunne gøre noget. “Men Herren sagde til Josva: ‘Se, jeg giver Jeriko og dens konge i din hånd’ “ (vers 2). Gud giver! Kan du mærke lettelsen ind i din vanskelige situation? Og så sker det. Gud sender folket rundt om byen. Syv dage i træk. En gang hver dag, syv gange den syvende dag. Det er mange dage, hvor der ingenting sker. Jeg kan lide at sammenligne deres…

 • At være sammen med ham

  Bøn under Åndens inspiration

  Sådan står det: “Vær altid i bøn til Gud under Åndens inspiration, hvad enten det er forbøn eller bøn om hjælp” (Ef 6,18). Ja. Under Åndens inspiration. Det gør forskel at bede Gud om hans inspiration i forhold til, hvad jeg skal bede om. Nogle gange er det en bevægelse fra et ‘tomt’ hoved til, at jeg ved, hvad jeg vil bede om. Andre gange mærker jeg at min bøn bevæger sig fra at være standard ord og fraser til at blive livfuld. Der er også situationerne, hvor jeg mærker Åndens ledelse så stærkt, at der kommer en overbevisning eller frimodighed eller mod eller tydelighed i min bøn, som ikke…

 • At modtage

  Det sker, når han åbenbarer sig for dig

  Jesus rækker ud med en meget stærk invitation til dig. Først priser han Gud for, at Gud åbenbarer sig selv for os som for hjælpeløse og afhængige børn – at møde Gud handler nemlig ikke om, hvad du kan, men om Gud, som åbenbarer sig for dig (Matt 11,25). Jesus siger: “Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for” (Matt 11,27) – og Jesus vil åbenbare sig for dig. Og nu kommer, hvad der sker, når han åbenbarer sig for dig. Han siger til dig: “Kom til mig, alle I, som slider…

 • At modtage

  Kom i din tomhed – han vil åbenbare sig for dig

  Hvis Gud – som ser i det skjulte – vil lønne mig – så må det vil betyde, at jeg ser ham, som er skjult? Jesus sagde: “Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig” (Matt 6,6). JA! Det er jo sådan, det er. Jesus siger i samme bjergprædiken: “En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules” (Matt 5,14). Og – det er ikke meningen, at Jesus skal forblive skjult for os – han kom jo netop for at åbenbare…