• At være sammen med ham

  Mit håb er mit anker

  Der går et reb eller en lænke fra båden til ankeret, og når ankeret er kastet, så kan båden ikke drive væk. Bibelen taler om det håb, som Gud giver os som et anker: “Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert” (Hebr 6,19). Og mit håb er Jesus! Så – forbundet med ham, så driver jeg ikke væk. Sker der noget med ‘min båd’ og ‘bølgerne’ i livet, så vil et lille ryk i lænken hurtigt minde mig om, at Jesus er i den anden ende. Det vil minde mig om, at jeg har brug for at se Jesus. Jo bedre jeg kender Jesus,…

 • At være elsket

  Jesus ser og tager sig af dit behov

  Det er efter Jesu død og opstandelse. For disciplene er det hele lidt rodet. Hvad nu? Så – om ikke andet, så sender sulten dem denne vej: “Simon Peter sagde til dem: ‘Jeg tager ud at fiske.’ De sagde: ‘Vi tager med dig.’ “ (Joh 21,3). Hele natten fangede de ingenting. Og “Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbredden; disciplene vidste dog ikke, at det var Jesus” (vers 4). I grunden var der jo rigtig meget, Jesus kunne ha’ talt med dem om… Men han ved, at de er sultne. Han kender deres behov. Ja, ikke blot et behov for mad, men også behovet for at tilliden til ham styrkes…

 • At være elsket

  Et absurd spørgsmål og et forunderligt svar

  Er du klar til spørgsmålet: Tror du, at Gud vil begrænse dig eller berige dig? Hvorfor overgiver du dig ikke helt til Gud? Er du bange for, at han vil tage noget fra dig, som du ikke vil af med? Er du bange for, at han vil lede dig til noget, som du ikke har lyst til? Og ja, undskyld… måske er det ikke her, jeg skal stille spørgsmålene… måske er du, som læser dette – overgivet til Gud… Men altså, jeg gør det alligevel, for: Jeg tror, det er helt grundlæggende: Giver vi Gud vores tillid – hele tiden og i alt – eller gør vi ikke? Og min…

 • At være elsket

  Fra at være ét kød til at være egenrådige

  Sådan var det fra Skaberens hånd: “Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke” (1 Mos 2,24-25). Nu står der jo ikke så meget om, hvordan livet før syndefaldet var – så vi har ikke set historierne om livet i praksis som ét kød. Men – det er tydeligvis nært. Og fra hvad vi ved om Faderen, Sønnen og Helligånden, der også er ét, så er det ét i kærlighed – og dermed i indsigt, holdninger og handlinger – men stadig med forskellige roller, stadig som tre forskellige…

 • At være elsket

  Hun ville være som Gud – men stod nøgen tilbage

  Åh, er det ikke bare trist… Hun havde alt. Alligevel lykkedes det for fristeren at få hende til at ønske dette: “I bliver som Gud” (1 Mos 3,5). Vel gjorde hun ej! Hun stod nøgen tilbage. Virkelig nøgen. Åh, fra en situation hvor “Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke” (1 Mos 2,25) til en ny situation med skam over at være nøgen: “Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet.” “Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig” (1 mos 3,7.10). Og nærhed……

 • At være elsket

  Derfor er du ensom – alle relationer er brudte

  Hvis du føler ensomhed indeni – så er der en grund. Det begyndte dengang kærligheden blev erstattet af egenkærlighed, Guds fuldkomne vilje for mennesker blev erstattet af deres selvvilje, godt hjulpet af slangen, Djævelen. Der, da Eva og Adam havde sluppet Gud og spist af frugten, da blev relationerne for altid brudte, og det ville fremadrettet være en kamp at opnå den nærhed, som vi mennesker hungrer efter. Ja, som vi er skabt til – “det er ikke godt, mennesket er alene” (1 Mos 2,18) – og vi mærker ensomheden, fordi vi er så alene. Relationen til Gud var brudt. Mennesket var nu bange for ham, der er kærlighed. Bizart.…

 • At være elsket

  Hvem vil du invitere, så de kan møde Jesus?

  Han havde formodentlig været betaget af Jesus længe. Det han hørte om Jesus, tiltrak ham. Jesus forkyndelse rørte ham. En længsel var vågnet og vokset i ham. Så – han var så klar! Ånden havde naturligvis vist Jesus, at Levi Matthæus var klar! Levi Matthæus var tolder. En, man så ned på. Ja, foragtede. Han samarbejdede med romerne, han var rig – måske endda også på uærlig vis. Men Levi Matthæus var så klar til Jesus i sit liv. Og Jesus kom lige hen til toldboden, kiggede på ham og sagde: “Følg mig!” Og Levi Matthæus “lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham” (Luk 5,27-28). Han var klar…

 • At modtage

  Alle blev rørt af Jesus – selv dem, der ikke ville…

  Farisæerne havde så meget forbehold over for Jesus. Ofte får man fornemmelsen af, at de bestemt ikke kom for at få noget, men for at finde noget at kritisere. Nu var Jesus kommet hjem til Kapernaum. Han talte ordet. Og huset var totalt fuldt – ja, “der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren” (Mark 1,2). Men fire mænd kom med deres lamme ven, som de måtte have frem til Jesus. De var ikke sådan at stoppe, men de lavede et hul i taget, og så “sænkede de båren med den lamme ned” (vers 4). Jesus vidste, at denne mand havde et lagt…

 • At blive brugt af ham

  Elsker du nok til at gøre hvad som helst?

  Og mit fulde spørgsmål lyder: Elsker du nogen nok til, at du vil gøre hvad som helst for at føre ham eller hende til Jesus? Jeg mærker, at spørgsmålet gør noget ved mig… Måske rører det mest ved en masse ‘ved ikke’ – som: hvem er det lige? Hvad er det, jeg skal gøre? Er det min kærlighed, som kan flytte noget? Men til den bibelske beretning. En lam mand. Som ikke kunne gå hen til Jesus. Men “se, der kom nogle mænd med en lam på en seng, og de forsøgte at få ham ind for at lægge ham foran Jesus. Men da de ikke kunne finde nogen steder…

 • At blive brugt af ham,  At modtage

  Jesus møder dig – hvor du er!

  Ja, for det er sådan, at vi ser Jesus leve sit liv her på jorden: Han mødte folk, hvor de var. Han så altid dem, der havde behov. Og dem, der havde behov, kom til Jesus, når han var der. Jesus var i synagogerne. I synagogen i Kapernaum, blev han midt i sin undervisning afbrudt af en mand, som var besat af en dæmonisk ånd. Jesus sagde ikke: Undskyld, men jeg er lige ved at undervise – men i eftermiddag helbreder jeg – kan du ikke komme igen da. Nej, Jesus helbredte ham med det samme! Ja, faktisk blev Jesu ord omsat til praksis. Han underviste med “myndighed” og “han…