At blive brugt af ham,  At modtage

Jesus møder dig – hvor du er!

Ja, for det er sådan, at vi ser Jesus leve sit liv her på jorden: Han mødte folk, hvor de var. Han så altid dem, der havde behov. Og dem, der havde behov, kom til Jesus, når han var der.

Jesus var i synagogerne. I synagogen i Kapernaum, blev han midt i sin undervisning afbrudt af en mand, som var besat af en dæmonisk ånd. Jesus sagde ikke: Undskyld, men jeg er lige ved at undervise – men i eftermiddag helbreder jeg – kan du ikke komme igen da. Nej, Jesus helbredte ham med det samme! Ja, faktisk blev Jesu ord omsat til praksis. Han underviste med “myndighed” og “han befaler jo med myndighed og kraft over de urene ånder” (Luk 4,32.36).

Jesus var i et hjem. I Simons hus var hans svigermor syg, og Jesus helbredte hende der. Bagefter kom hele byens folk til for også at blive helbredt – de søgte ham, fordi de havde brug for ham (Luk 4,38-40).

Engang var Jesus “ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord” (Luk 5,1). Jesus var ude i det offentlige rum – og der samledes folk om ham, som længtes…

“Engang mens Jesus var i en af byerne, kom der en mand, som var fuld af spedalskhed” (Luk 5,12). Og i en anden situation: “da Jesus siden gik derfra, så han en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden” (vers 27).

Jesus var, hvor mennesker var, og lige der kom de til ham.

Den samme Jesus vil møde dig, hvor du er! Han ved det, og han kommer til dig. Han møder dit behov. Og når han kommer til dig, så giver han også dig kaldet til at dele ham med andre, andre med behov – der, hvor du er! Som han sagde til en mand, som han havde sendt urene ånder ud af: ” ‘Vend hjem, og fortæl om alt det, Gud har gjort mod dig.’ Så gik han hen og prædikede i hele byen om alt det, Jesus havde gjort mod ham” (Luk 8,39).

Ser du, her får du også at vide, hvad du kan dele: Simpelt hen historien om Jesus i dit liv! Hvad Gud har gjort for dig! Dit vidnesbyrd om, hvordan Jesus kom til dig! Historien om hvordan Jesus mødte dit behov.

Gå ud, hvor mennesker er – og del din historie og det, du har fået… mød deres behov…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *