At være elsket

At være elsket af Gud. Mærke hans kærlighed. Hans omsorg. At han lytter. At vi betyder noget for ham. At han rører os. Helbreder os. Giver os liv, mod, fred, energi.

 • At være elsket

  Gud finder dig – også om det er samme sted hver gang

  Jeg måtte smile, da den unge prædikant fortalte om sin lille treårige dreng: Når de legede gemme, så gemte han sig det samme gode sted hver gang. Og lo lige meget, hver gang hans far fandt ham. Og så sagde han: Du fandt mig! Og sådan med Gud. Gud finder også dig – også om det er det samme sted, du ‘roder’ dig hen hver gang… Gud fandt Adam og spurgte: “Hvor er du?” (1 Mos 3,9). Og sagen er, vi kan ikke gå et sted hen, hvor Gud ikke kan finde os! “Hvor skulle jeg søge hen for din ånd?Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt?Stiger jeg op…

 • At være elsket

  Sig til Peter – sig det til dig!

  Her kommer evangeliet med bare tre ord: Og til Peter! Vi er på graven. Jesus er opstået. Englen siger til kvinderne: “Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa” (Mark 16,7). Ja, sig det til Peter, som om Jesus har sagt til englen, at han særligt skal huske Peter: Husk nu at send et ord til Peter. Jeg ved, at han har særligt brug for et ord fra himlen lige nu. Han svigtede mig, fordi han ikke kunne selv. Men jeg elsker ham så højt, og jeg vil gøre alt for ham – så han trænger ikke at…

 • At være elsket

  Han blev genoprettet, fra smerte til glæde

  Smertens sted blev til glædens sted. Stedet med det allerstørste tab, blev stedet, der var hjem. Tryghed. Stedet hvor hadet var størst, blev stedet, hvor kærligheden kunne gro. Stedet for død blev stedet for liv. Hvilket sted er du lige nu? Josef kom som en elsket søn til Sikem, sendt af sin far for at se til sine brødre. Det blev dødens alvorligt. Ja, brødrene havde lagt planer om at dræbe ham. I stedet endte det sådan: “Kom, lad os sælge ham til ismaelitterne” (1 Mos 37,27). Josef forlod stedet som slave. Men på forunderlig vis tager Gud Josef’s efterkommere tilbage til Sikem: “Manasses område strakte sig fra Asher til…

 • At være elsket

  Alt det, Gud har lovet, opfyldes

  Matthæus fortæller en historie om Jesus, der er opfyldelsen af alt det, Gud har lovet. 47 gange citerer han Det gamle Testamente, og 12 af disse gange fortælles om profetier, der opfyldes. Det er jo fantastiske ord: “Alt det skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: ‘Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn” (Matt 1,22). “Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: ‘Fra Egypten kaldte jeg min søn’ “ (Matt 2,15). “Da opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger: I Rama høres råb,…

 • At være elsket

  Gud elsker at fortælle, at han er nær

  Ja, sådan rørte dette vers mig: “Jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab” (Luk 1,19). Gabriel er kommet lige fra Gud til Zakarias. Gabriel har stået lige foran Guds ansigt, og nu er det Zakarias, der ser ham. Det er da nært! Der er også engle rundt omkring dig og mig – selvom vi ikke ser dem. Og de har også adgang til at stå lige foran Gud. Og jeg tænker, at Gud også vejleder dem i forhold til, hvad de skal gøre for os. Også de er sendebud, der kommer med noget fra…

 • At være elsket

  Dybere kærlighed end den dybe smerte

  “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn” (Joh 3,16). Og det er en dyb, dyb kærlighed. Dybere – end naglerne, der blev slået igennem hans hænder.Dybere – end tornene, der blev presset ind i hans pande.Dybere – end sværdet, der blev stukket ind i hans side.Dybere – end smerten fra den hånende hob. Guds kærlighed var dyb. Jesus gik i kærlighed igennem dybt smertelige erfaringer. Fordi Gud elskede verden. Elskede dig. Jesus, vi stopper op lige her ved din kærlighed. Jesus, vi begriber den ikke. Så stor, så dyb. Men vi takker dig så meget for den. Så dyb. Ja, så dyb, at den kan komme…

 • At være elsket

  Lad dem gå – som han lod ham gå

  Han elskede. Han var far. Og han elskede sine sønner højt. Og så kommer det helt absurde: Den yngste søn ville have sin arv – mens faderen levede. Og han var den elendigste forvalter, man kan forestille sig – han ødslede det hele bort i et udsvævende liv, står der (Luk 15,13). Pyha. Hvordan var det at være far til den søn? Vi er ikke i tvivl om, at denne far elsker sin søn uendelig højt, for han har formodentlig kigget efter ham igen og igen, og alt, hvad der sker, da sønnen endelig kommer hjem igen, er fuld af overstrømmende, varm – ja, og i følge den ældste søn…

 • At være elsket

  At være elsket for evigt

  Hvad tænker du om det evige liv? At du får masser af tid? At du ikke skal dø? Alt det du skal lave, og alle dem du skal være sammen med? Jesus sagde: “Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus” (Joh 17,3) For evigt elsket! Det evige liv er at kende Gud – og han elsker! Det er et liv, som handler om kvalitet – ikke kvantitet. Åh ja, vi får også masser af tid… men det vigtige er at kærligheden folder sig mere og mere ud, og at det aldrig stopper! I den bibeloversættelsen af 1931…

 • At være elsket

  Hvad kan jeg salve dig med, Jesus?

  Maria kom “hen til ham med en alabastkrukke fuld af meget kostbar olie og hældte den ud over hans hoved” (Matt 26,7). Men hvad kan jeg salve dig med, Jesus? Jeg søgte til Lukasevangeliet for også at læse beretningen der: “Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien” (Luk 7,37-39). I…

 • At være elsket

  At gøre op med Gud

  Det var morgen. Jeg havde god tid til min morgenstund med Herren. Og mit hjerte skreg efter Herren. Jeg havde sådan brug for at vide at en tjeneste, jeg gjorde for ham – virkelig var for ham, ikke bare for mig selv. For “hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det?” – men heldigvis med fortsættelsen: “Jeg, Herren, udforsker hjertet” (Jer 17,9-10). Jeg bad ud fra verset: “Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!” (Sl 139,23-24). Og jeg var konkret. Forsøgte at formulere nogle punkter, da jeg…