• At modtage,  At være sammen med ham

  Bønnesvar?

  Forventer du svar, når du beder? Peter var fængslet – “men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham” (ApG 12,5). Men da Gud så svarer på deres bøn – så tror de ikke på det!? Peter blev af en engel ført ud af fængslet. Ja, han troede faktisk selv, at det var et syn – så først da han virkelig stod uden for fængslet, forstår han, at det var virkeligt. Han går så hen til de kristne – “dér var mange forsamlet og bad” (vers 13) – for Peter. Peter banker på, og Rhode, som åbner døren, bliver så glad, at hun ikke lukker ham ind… Hun løber…

 • At være sammen med ham

  Men… Bøn!

  Læg mærke til men’erne når du læser i Bibelen. Der følger noget forunderligt efter. Her er det Herodes, som har kastet Peter i fængsel. Efter at han med succes har henrettet Jakob med et sværd. Det var lige op til påske, og så var det hans plan at føre Peter frem for folket. “Peter blev derfor holdt i fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham” (ApG 12,5) Efter men’et kom bønnen… Bøn gør forskel! Bøn gør stor forskel! De bad – og historien blev helt anderledes end den, som Herodes havde lagt an til. Gud greb ind. Overnaturligt – engle kom simpelt hen og førte…

 • At være sammen med ham

  Sammen med Jesus

  Jesus fortæller, at vi er så tæt på ham som grenene på et vintræ. “Bliv i mig, og jeg bliver i jer,” siger han (Joh 15,4). Hvordan sker det? Han fortæller to ting: “Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple” (vers 7-8). Så vi er konkret sammen med ham, når vi tager Bibelens ord ind, og når vi beder. Og så handler det ikke om os selv. Det handler om frugt, som først og fremmest herliggør Gud, og at vi er hans…

 • At modtage

  Ret over min modpart

  Jeg ligner hende. Enken, som blev presset af sin modpart (Luk 18,3). Djævelen er min modpart – og jeg er svag og skrøbelig, rigtig dårlig til at få min vilje igennem. Men – djævelen er jo sat på plads af Jesus. Han har ingen rettigheder ind i mit liv. Men… ligesom enken, så kan det nogle gange opleves, som om jeg bare står over for en ligegyldig dommer – djævelen får stadig sin ret ind i mit liv (vers 2). Hvad gør jeg? Jesus giver mig svaret i lignelsen om enken og den uretfærdige dommer. Han fortalte denne lignelse, for at jeg “altid skulle bede og ikke blive træt” (vers…

 • At blive brugt af ham

  Gud gør det hele

  Jeg elsker det! Eller rettere – jeg elsker ham! Det er så fantastisk at se, at Gud gør det hele! Igen og igen minder han mig om, at det ikke er min plan, som han velsigner – men at jeg er en del af hans plan! Det er vildt. Stort. Forunderligt. Historien om David minder mig om det. David synes, at Gud skal have et hus at bo i – ligesom David nu har et hus. Og så siger Gud til David: “Skulle du bygge mig et hus at bo i?” (2 Sam 7,6). … Og så vender Gud den om “Herren vil bygge dig et hus” (vers 11). Guds…

 • At blive brugt af ham

  Tilbage alene

  Hvem har lyst til at blive alene tilbage? Hvem kan overskue at en person, som har givet os råd og tryghed, pludselig er væk? Hvem magter at undvære en kær forældre, tante, lærer eller…? Men det sker. Og det skete for Elisa. Elisa havde været sammen med profeten, Elias, og nu var Elias’ tjeneste forbi. Elisa blev taget til himlen – og Elisa blev ladt tilbage alene. (2 Kong 2,11-12). Alene tilbage. Elisa gjorde det, som vi alle må gøre. Han vendte blikket mod Gud: “Han tog kappen, som var faldet af Elias, slog på vandet med den og sagde: ‘Hvor er nu Herren, Elias’ Gud?’ Da han slog på…

 • At være sammen med ham

  “Men”

  Men! Det kan virkelig være et stærkt ord. Det kan være ordet, som åbner fortællingen indtil at alt det umulige bliver muligt… Sådan var det for David. Da tiden kom, hvor han skulle være konge, så ville Jebusitterne ikke lade ham få Jerusalem. “Jebusitterne sagde til David: ‘Her kommer du ikke ind, medmindre du fjerner de blinde og lamme.’ Dermed mente de: Her kan David ikke komme ind” (2 Sam 5,6). Og så kommer det… “Men David indtog klippeborgen Zion, det samme som Davidsbyen” (vers 7). Og vi får at vide hvorfor: “Og David blev mægtigere og mægtigere; Herren, Hærskarers Gud, var med ham.” (vers 10). Sådan! Et liv med…

 • At modtage

  Festen stopper ikke

  David fortæller i den 23 salme, at Gud beværter ham – som til en fest: Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Salme 23,5 Det er en skøn måde at fortælle os på, at vi får alt fra Gud. Gud er en Gud, som tjener os. Jesus beskrives som tjeneren. Jesus bøjede sig ned ved nadveren og vaskede disciplenes fødder… Og her er det Gud, som dækker bord – for dig. Gud gør klar til du kommer – og så ønsker han, at du må blive fyldt op. Fyldt op af hans kærlighed. Føle velvære.…

 • At være sammen med ham

  I mørkets dal…

  Der sker noget i mørkets dal… Det er der, at desperationen bliver så stor – at vi nærmest råber vores bønner. Det er der, at alle facader falder – Gud, jeg kan ikke! Det er der, at tårerne løber samtidig med de mest enkle bønner. Det er der, at behovet for Gud er så stort… David gik igennem mørkets dal. Og i salme 23 ser vi et skift i hans relation til Gud, da han kommer ind i mørkets dal. I vers 1-3, så fortæller han om, at Herren er min hyrde, at han lader mig ligge, han leder mig, han giver mig, han leder mig… Sprogligt taler David om…

 • At være sammen med ham

  Ledet af Gud

  Ønsker du Guds ledelse i dit liv? Længes du nogle gange efter at hans ledelse må være tydeligere? Beder du igen og igen om, at han må vise dig hvilke beslutninger, der er rigtige? Ja – jeg ønsker hans ledelse! Og jeg er også fra tid til anden der, hvor jeg bliver optaget af afklaring af noget, som jeg ønsker at få retning på… At min længsel efter hans ledelse fylder mig… At min egen desperation for svar næsten ikke er til at være i… Og ved du, han leder mig altid det samme sted hen. Til sig selv. Helt enkelt: Han er svaret! Jeg kommer derhen, hvor jeg slipper…