• At give respons

  Giv til Gud

  Israelitterne var kommet ud i ørkenen efter deres liv i slaveri i Egypten. For at tilbede Herren og for at komme til et land, hvor de kunne være frie mennesker. Nu skulle der laves en helligdom. “De skal lave mig en helligdom, så jeg vil tage bolig hos dem” (2 Mos 25,8). Gud ville selv være sammen med dem. Gud gav dem opskriften på, hvordan det hele skulle laves. Og Gud rustede mænd med evner, så de kunne udføre arbejdet. Og så var der brug for en masse materialer, så folket fik at vide, hvad der var brug for – og at de frivilligt kunne give det til Herren. Frivilligt.…

 • At modtage

  Skrevet af Gud

  Bibelen er skrevet af mennesker. Mennesker, som er blevet inspireret af Gud (2 Pet 1,21). Men så er der alligevel noget, som Gud selv har skrevet, med sin egen finger. Det er stentavler med de ti bud på: “Moses begav sig så ned af bjerget med Vidnesbyrdets to tavler i hænderne; der var skrevet på begge sider af tavlerne, både forpå og bagpå. Tavlerne var Guds eget værk, og skriften var Guds egen skrift, mejslet i tavlerne” (2 Mos 32,15-16). “Stentavler beskrevet med Guds finger” (2 Mos 31,18). Jeg har lyst til at stoppe op… og bare nyde og beundre, at Gud har gjort det! Jeg synes, det er så fantastisk!…

 • At være sammen med ham

  Lidt efter lidt

  Lidt efter lidt – det står virkelig i kontrast til menneskelig utålmodighed! Vi vil så gerne lykkes med det hele på en gang. Men Gud har tid nok til, at ting kan ske lidt efter lidt. Israelitterne var kommet ud af Egypten og var nu på vej til deres nye land. Gud lovede, at han ville være med dem og lede dem: “Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt. Giv agt på ham og adlyd ham!” (2 Mos 23,20-21). Han lovede dem også, at han ville sende rædsel, forvirring og modløshed foran dem – altså…

 • At modtage

  Detaljer…

  Forskellen ligger i detaljen, siger man. Eller lille tue vælter stort læs. Vi har mange udtryk, som siger, at hvis vi ikke tager os af de små ting – så går det galt. Jeg bliver fascineret, når jeg læser, at Gud fortæller Moses, hvordan hele arbejdet med helligdommen skulle gøres. (Se fx 2 Mos 25-27). Der er mange detaljer. Gud er virkelig en master-designer! Og ja, han er jo også hele universets Skaber! Tænk, hvis der var smuttet en lille detalje inden i vores kroppe… Her til morgen nåede jeg til kapitel 28, hvor det handler om præstedragten, og jeg vil dele en detalje med dig: “Dens halsåbning skal være…

 • At modtage,  At være elsket

  Du er ved hans hjerte

  I det skønneste og kærligste sprog fortæller Gud os, hvor meget han elsker os – og at frelser os til noget, der er bedre end det, vi har i dag. Vi er ved hans hjerte! Historien i dag fortælles igennem det tøj, som den øverste præst, ypperstepræsten fik. Gud fortalte Moses, hvordan det skulle se ud og laves. Og som en del af tøjet var der et brystskjold. Gud sagde om det: “Når Aron går ind i helligdommen, skal han bære Israels sønners navne på doms-brystskjoldet ved sit hjerte, så de til stadighed bringes i erindring for Herren” (2 Mos 28,29). Israels sønner var dem, som udgjorde hele Guds folk. Så…

 • Ikke kategoriseret

  Omstændighedernes tale

  Hvordan taler Gud til os? Hvem taler han til? Jeg har lige læst om Guds kommunikation med Farao i 2 Mos 5-14. Det er en ret dramatisk historie. For Farao ønskede ikke at lytte til Gud – så Gud måtte tale højere og højere. Gud talte højere igennem plagerne. Igennem omstændighederne omkring Farao. Og Farao så det, altså så Gud. For så at benægte det, han så, og knibe øjnene i. Farao ønskede på ingen måde at tro på Gud, så omstændighedernes sprog trængte dårligt ind… Anderledes for os, som gerne vil lytte, så kan omstændighederne være et stærkt sprog. Vi ser ligesom, hvordan Gud lægger ting til rette, åbner…

 • At modtage

  Tilbedelse & helbredelse

  Tilbedelse er at møde Gud. Gud sagde til Moses: “De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem” (2 Mos 25,8). Gud vil gerne være sammen med os. Han inviterer dig til sit hus – for at han kan være sammen med dig! Men det sker ikke altid. ” ‘Mit hus skal kaldes et bedehus.’ Men I gør det til en røverkule,” sagde Jesus (Matt 21,13). Templet var blevet fuld af mennesker, og hvad mennesker ville, tilbedelsen var blevet til ritualer, kærligheden til noget man handlede med, frelsen til noget man fortjente. Jesus måtte reagere på det. Det er imod hans vilje, når mennesker forsøger at…

 • At modtage,  At være elsket

  En elskende elsker dig!

  Gud er som en elskende mand, som elsker dig og længes efter din opmærksomhed og kærlighed – ligesom Hoseas længtes efter Gomer… Gud siger: “Skulle jeg prisgive dig… Skulle jeg opgive dig… Mit hjerte vender sig, medfølelsen vælder op i mig” (Hos 11,8). Og han siger videre, poetisk – hvordan han er klar til at gøre alt for dig: “Jeg er som duggen for Israel, der skal blomstre som liljen og slå rødder som Libanons træer. … Jeg bønhører ham, ser nådigt til ham. Jeg er som det grønne enebærtræ, du skal finde din frugt hos mig” (Hos 14,6.9). Gud vil give alt for dig! Han gav sin søn for…

 • At være elsket

  Genopbygget

  Hvor var Gomers liv dog forandret! Fra at have været prostitueret, et jaget i vildt, i fangenskab… så var hun nu en elsket kvinde, en mands hustru, respekteret og værdsat. Gud beskriver, hvad han gør med os, når han genopbygger os i kærlighed i Hoseas’ Bog 2, vers 17-25. “Dér giver jeg hende vingårdene tilbage og gør Akors dal til håbets port.” Gud giver dig muligheder igen. “Da vil hun svare mig, som da hun var ung.” Vores indre kan blive slidt i løbet af et liv… men Gud vil sætte os fri til at kunne være som unge, uspolerede. “Du skal kalde mig Min Mand.” Gud giver dig identitet,…