• At give respons

  Tak!

  De sidste dage har jeg skrevet ud fra Salme 9. Om Gud, der var en borg for undertrykte (vers 10-11), og om at Gud tog sig af Davids fjender (vers 4-5). Der er stor grund til, at David indleder salmen sådan: “Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine undere. Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig og lovsynge dit navn, du den Højeste” (vers 2-3). Jeg kan mærke Davids jublende glæde bruse over Herren: takke, fortælle, glæde, fryd, lovsang. Det fylder David helt! Hele hans hjerte, siger han! Og det er Guds undere, som fylder ham! Guds veje igennem det, der så…

 • At modtage

  Se – Gud gør det

  David beskriver noget af det mest vanskelige i livet – næsten som om han ser på: “Mine fjender veg, de snublede og gik til grunde foran dig; for du skaffede mig ret i min sag, du satte dig på tronen, retfærdige dommer.” Sl 9,4-5. Smertelige forhold kan ellers være altopslugende. Uvenskaber kan gnave og æde en indefra. Fjendtlige mennesker kan fylde en med uro og frygt. Og hvad skal man lige gøre ved det hele? Hvis man står over for uretfærdighed og indædt stædighed, uforsonlighed… hvordan kan det få en ende? Og så siger David – at fjenderne veg, snublede og gik til grunde! De forsvandt. … Men ikke fordi…

 • At være sammen med ham

  En borg med tryghed

  “Herren bliver en borg for undertrykte, en borg i trange tider; de, der kender dit navn, stoler på dig, for du svigter ikke dem, der søger dig, Herre.” Sl 9,10-11 Gud svigter dig ikke! Aldrig! Når du søger ham – så er han som en tryg borg for dig. Et sted, hvor du kan gå ind og være i ly, mens storme og uvejr raser udenfor. At give slip… David gjorde det… Han kendte Gud, og han stolede på Gud. Når mennesker svigtede ham og undertrykte ham… så vidste han, hvor han skulle gå hen… Og Gud svigtede ham ikke! Trange tider. Fattigdom på kærlighed. Undertrykkelse i stilhed, måske skjult…

 • At modtage

  Må du kende ham

  “Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham.” (Ef 1,17) Det er faktisk det, jeg beder om for denne hjemmeside… at du vil møde Gud, når du er her… For ord om Gud og erfaringer, jeg deler… de er tomme, hvis de ikke bliver rørt af Ånden og bliver levende for dit hjerte… Visdoms og åbenbarings ånd – så du kan kende ham! Paulus fortsætter “med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer” (vers 18). Det er stort! Vi udgrunder ikke selv Gud – det er ham, som åbenbarer sig…

 • At være sammen med ham

  Rødder

  Det er rødderne, som gør det. Gennem rødderne kommer vandet op til træet. Er der ingen rødder, så går træet til. Jeg hørte en fortælle, at en del af metoden i Kina til at lave bonsaitræer er at klippe rødderne og at stoppe nogle af rødderne til, så der ikke kommer næring op til træet. Nu kan det jo være meget charmerende for et lille kunstnerisk træ… men ikke som en bonsai-kristen… “Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken; der sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det…

 • At være elsket

  Intet er umuligt

  Lad mig bare sige det rent ud – det overgår min forstand, at intet er umuligt for Gud! Sådan havde Jeremias det også: “Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din løftede arm. Intet er umuligt for dig!” (Jer 32,17) Situationen var at: “Voldene er nu tæt på byen; den kan snart blive indtaget. Ved sværd, sult og pest bliver den givet i kaldæernes hånd, når de går til angreb på den. Det er sket, som du har sagt. Du ser det selv. Og så, Gud Herre, siger du til mig, at jeg skal købe marken og skaffe vidner, samtidig med at…

 • At blive brugt af ham

  Udfordrende bøn – nemt!

  Den danske sommer har været fantastisk i år. Flere måneder nærmest uden regn. Godt vejr dag efter dag. Varme. Sol. Alligevel er jeg kommet til at tænke på Elias og tørken, der varede i 3 ½ år! Og vores tørke er i skrivende stund endnu ikke oppe på 3 ½ måned… Elias bad for vejret… “Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder; og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem” (Jak 5,17-18). Sikke en bøn! Sikke et bønnesvar! Ja. Og det…

 • At modtage

  Bed – og få

  “Bed, så skal der gives jer” (Matt 7,7) Betyder det også, at hvis du ikke beder, så får du ikke? Hvorfor beder vi i grunden så lidt… Lige før ferien mødte jeg en vidunderlig kvinde, og hende og jeg lagde planer for et kommende arrangement for en gruppe kvinder. Hun havde spurgt mig om at bidrage med et inspirationsmøde, men da jeg sad og forberedte mig på mødet med hende, følte jeg, at jeg gerne ville give dem mere, end et enkelt møde kunne rumme… Når jeg bad – så følte jeg, at Gud ville noget mere… Det var sådan, at noget af det syntes lidt vildt… så jeg var…

 • At modtage

  Takkebøn

  “Mit hjerte er trygt, Gud, mit hjerte er trygt, jeg vil synge og spille… Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre, jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene. For din godhed når helt op til himlen, din troskab til skyerne.” (Sl 57,8.10) Hvad er skønnere end et trygt hjerte! Det er herligt, når hjertet er fuldt af glade toner. Lovsange og tak – fordi jeg mærker Guds godhed. Tillid til hans troskab – for evigt vil hans arme være om mig. Salmen er skrevet af David. Dengang han flygtede ind i hulen for Saul (vers 1). Så tænk lige over hvor trygt det var! Saul ville dræbe David… David ved det.…