• At modtage

  Svaret på alt: Lad dig fylde af Ånden

  “Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden” (Ef 5,18). Ja, giv Gud plads. Tag imod. Lad ham fylde dig med sin Ånd. Kontrasten tegnes mellem det menneskelige og det guddommelige. Det, der fører ned, og det, der fører op. I verset før står der: “Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje” (vers 17), og det kræver både et klart sind, plus at Helligånden får plads i vores liv. Lad Gud fylde dig – og stop med at fylde dig med det, der ikke er noget alligevel… som bare er tomhed… som bare fører nedad… Rækkefølgen er vigtig…

 • At blive brugt af ham

  Er bønnesvar om hvad som helst! Hvad som helst?

  “Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn“ (Joh 15,16). Hvad som helst? Hvad som helst! Udvalgt af dig til… at kunne bede om hvad som helst… og få det, Jesus, når jeg beder i dit navn. Det er nært! Jeg kommer til Faderen, som en betroet nærmeste til dig, handler ligesom på dine vegne – i dit navn – beder på vegne af dig, på en måde, fordi jeg kender dig så…

 • At modtage

  Hans vilje: Jesus i mig

  “Jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid:  sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer.  Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer” (Joh 14,16-18). Du er her, sammen med mig, Jesus. Ja, jeg kender dig. Jeg mærker, at du er her lige nu. Det er trygt. Jeg er ikke alene om noget i dag, for du er med mig. Som en far. Omsorgsfuld. Du bærer mig, når jeg ikke kan gå længere. Du betaler. Du sørger…

 • At være elsket

  Et menneske – kunne det være dig?

  Ja! Måske fortælles historien netop på den måde, fordi det kunne være dig eller mig. Først siges der om Jesus, at: “han havde ikke behov for, at nogen skulle vidne om mennesket; for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket” (Joh 2,25). Og så: “Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten…” (Joh 3,1-2). Du er ventet! Jesus ved, hvad der gemmer sig indeni dig. Han ved, at lige om lidt kommer du til ham om natten… eller på en anden måde… Han ved, hvad du trænger til – og det er slet ikke så forskelligt…

 • At være elsket

  Det gør mig glad at være elsket

  Kæreste Jesus, det gør mig virkelig glad, at du elsker mig! Som nu til morgen – jeg beder dig om, at være sammen med mig, og fortælle mig, hvad det betyder, at du siger: “Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen” (Joh 15,11). Og det sker, fordi du er her hele tiden – og du elsker mig. Så – jeg er fyldt af kærlighed og dig. Samtidig, for du og kærlighed er uadskillelige. Det må være Åndens frugt i mig, for “Åndens frugt er kærlighed!” (Gal 5,22). Og så kommer alt det andet også: “glæde, fred, tålmodighed, venlighed,…

 • At modtage

  Jesus indeni – Maria og dig

  Sådan begyndte det: Jesus kom ind i Maria ved Helligånden. Hun blev forandret, fordi han voksede i hende. Og sådan sker det faktisk også med os… Paulus “beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter” (Ef 3,16-17). Måske lidt mystisk – lige som med Maria – men Helligånden virkeliggør Jesus’ tilstedeværelse i os. Og vi bliver forandret i takt med, at Jesus vokser i os. Historien om Maria og Jesusbarnet, er ikke bare historien om Jesus’ komme til jorden – det er på en måde forbilledet for…

 • At være sammen med ham

  Fyldt af Gud – det overgår alt

  Fyldt af Gud! Se lige, hvad det er: ”Kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås” (Ef 3,19). ”Så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde” (Ef 4,12-13). ”Lad jer fylde af Ånden” (Ef 5,18). Ser du det: Fyldt af Faderen, Sønnen og Ånden – eller som der står her af Gud, Kristus og Ånden! Den treenige Gud vil fylde os! Livet med Gud foregår ind i et fuldkomment samarbejde med de tre. Ja, det er også udover,…

 • At være elsket

  Jeg beder ikke bare om hjælp til at elske

  Jeg beder om, at Kristus må være i mig! Igen og igen, når mit sind griber en bid af sandheden: At Jesus vil leve i mig – så jubler mit hjerte af fryd! Det er så stort! Jesus er svaret på alt. Jesus er kærlighed – nær – i mig! Wau! Jesus sagde: “Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.” “Jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem” (Joh 15,9; 17,26). Jesus i mig. Gennem sin Ånds tilstedeværelse. “Når Talsmanden kommer,…

 • At være sammen med ham

  Hvor eller hvad eller hvem er din kilde?

  Kæmper du for at ‘være noget’ eller for at ‘stå sikkert på noget’? Det kan være så meget. Sikkerheden i at have en solid uddannelse eller et godt job, trygheden i at have penge nok. Det kan være en indre fornemmelse af at have gjort det godt, være et godt menneske. Det kan være glæden i at have gode sociale relationer, en god familie og et stærkt netværk. Det kan være sundhed og styrke. Men hvis din kilde er i noget menneskeligt, så kan den være der i dag – og være væk i morgen… Evas udgangspunkt var, at Gud var hendes kilde. Men i det øjeblik hun valgte sig…

 • At være sammen med ham

  Favnet af ham, fyldt af hans Ånd

  I løbet af sommeren er det blevet til mange badeture i Storebælt. Jeg elsker det. Særlig de stille morgener hvor jeg har øjeblikke, hvor jeg er der helt alene ved stranden. Jeg går ned i det kølige vand, er næsten helt stille med min krop, og så ser jeg ofte mod solen i øst og er i hans egen lysstråle. Ja, og jeg kommer til at tænke på dåben og Ånden: “Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet glæder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud…