At modtage,  At være sammen med ham

Detaljer

David havde forberedt og lavet planer for det tempel, som hans søn Salomo skulle bygge for Herren: “Så gav David sin søn Salomo en plan over forhallen, templets bygninger, forrådskamrene, tagrummene, de inderste kamre og rummet til sonedækket og en plan over alt det, han ellers havde i tankerne: forgårdene til Herrens tempel, alle kamrene rundt om, skatkamrene i Guds tempel og skatkamrene til helliggaverne, præsternes og levitternes skifter, alt arbejdet ved tjenesten i Herrens tempel og alle genstandene til tjenesten i Herrens tempel” (1 Krøn 28,11-13).

Tænk, hvor meget tid David har brugt på dette. Tænk, hvor begejstret han har været, når han har set det udfolde sig. Og – der er endnu flere detaljer:

“Han angav vægten på guldet til alle guldkarrene… vægten på guldet til hver enkelt af guldlysestagerne… vægten på sølvet til hver enkelt sølvlysestage…” (vers 14, 15) – og sådan fortsætter det… Som vi ved, så ligger forskellen i detaljen. Ja, for hvordan skal noget overhovedet blive til noget – hvis vi ikke har styr på detaljerne?

Og så siger David: “Med en skrivelse fra Herrens egen hånd har han sat mig ind i alle planens enkeltheder” (vers 19). Gud var med i arkitektarbejdet! Gud inspirerede! Gud havde en plan for sit tempel!

Er det ikke forunderligt? Et skønt samarbejde mellem Gud og menneske. Et menneske, som lader sig lede af Gud.

Det er til inspiration til dig og mig! At vi tager Gud med ind i vores liv – i livets detaljer – og lader ham inspirere og lede os… så vi lever livet til hans ære – til vidnesbyrd for andre. Så mere bliver til noget – fordi der er styr på detaljerne!

Må Gud velsigne dig med alle detaljer i dit liv!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *