At modtage

Bed til løfternes Gud

Elias stod på Karmels bjerg, og nu ville han bede Gud om at åbenbare sig for hele Israels folk. Der havde længe været delte meninger om Gud – og mange havde fuldt afguderne, særligt Ba’al. Ba’als profeterne havde lige siden morgenen bedt til Ba’al om at svare dem – og trods deres højlydte og intense forsøg, så var det ikke lykkedes. Ingenting var sket.

Nu var det så Elias’ tur. Spændingen var stor.

Elias beder: “Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud!” (1 Kong 18,16)

Det var en kendt formulering… Gud havde netop åbenbaret sig for Abraham, Isak og Jakob (Israel). Gud havde kaldet dem. Gud havde givet dem alle sine løfter.

Så Elias mindede bare Gud om, hvad der var hans idé og plan. Hvad der var Guds vilje. De løfter, som han selv havde givet.

Og vi indbydes til det samme… bed til løfternes Gud! Han har givet løfterne, for at invitere dig til tro og tillid!

Tilbage til episoden på Karmels bjerg… Den endte med Guds forunderlige svar! Guds åbenbaring af sig selv! … Og du kan have tillid til, at forunderlige svar også er på vej til dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *