• At være elsket

  Udpint og rigelighed

  Udpint og rigelighed – det hænger bare ikke sammen. Det er modsætninger. Det udpinte mangler. Det mangler så meget, at selv det, som det havde, er trukket ud af det… Indtil den mindste lille del. Hvad sker der, hvis det udpinte møder rigelighed…? Hvordan vil det føles, hvis noget inde i dig er udpint, og så møder du rigelighed? Spændingen letter… du begynder at slappe af… du tager noget ind, som ikke var der i forvejen… et hul fyldes… det fyldes endnu mere… du mættes… du tager imod, bygger energi op, skal pludselig ikke skabe det hele… du får! Du opbygges. Du mærker hvordan du læges… sår heles… smerte forsvinder……

 • At være elsket

  Du forsvarsløse

  Gud er en Gud, som forsvarer den, som ingen har… “Faderløses fader og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud giver de ensomme et sted at bo, han fører fanger ud og giver dem lykke” (Sl 68,6-7). Du som har mistet dine forældre. Du som mangler nærhed med dine forældre. Du som mangler dine forældres forståelse og støtte. Gud er der for dig. Du som har mistet din ægtefælle. Du som lever med en ægtefælle, som ikke ser dig. Du som anklages uretmæssigt af din ægtefælle. Gud står op for dig. Du som er ensom. Du som mangler et sted at falde til ro. Gud favner dig. Han…

 • At være elsket

  Rejs dig og gå

  Solen bagte ubarmhjertigt ned. Skøn – men varm. For varm. I Jerusalems gader stank stederne, hvor der var affald, sveddråberne på min hud perlede, jeg mærkede tørsten. Vi gik til Betesda dam… vi fandt et sted med skygge… Lå den lamme mand mon i skyggen? Havde han også mærket stanken fra forrådnelse? Han havde levet 38 år i skyggen… hans eget liv var ligesom i forrådnelse… måske stank hans eget indre af selvmedlidenhed og opgivelse… Så kan skønheden i solen… eller mærkede han kun den ubarmhjertige varme? Hvordan havde han det mon med Guds velsignelser? Så han dem mon stadig, eller var de blevet som en hån for ham, fordi han…

 • At være elsket

  Ud i det åbne

  Jeg læste i en bog om addiction, at mental sundhed er, at man forpligter sig selv til at forholde sig til virkeligheden – uanset hvad det koster en. Modsat er addiction flugt fra virkeligheden. Virkeligheden forvrænges. En flugt fra virkeligheden. Adam. Eva. De gemte sig for Gud. De troede, at de kunne dække deres nøgne virkelighed med figenblade. Så længe har flugt fra virkeligheden eksisteret… Vejen til mental sundhed – til lægedom og forløsning – går igennem mødet med virkeligheden. Det er et himmelsk princip! Det er helt grundlæggende. Adam – “Hvor er du?” – “Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg…

 • At være

  Giv dig selv

  Nej, faktisk kan du ikke engang give dine talenter og evner til Gud… for det er jo hans allerede… det er jo ham, som har givet dig dine evner og talenter… Så i virkeligheden er det dig selv, du må give til Gud. Dig selv forstået på den måde, at du må give Gud retten til dig. Overgivelse så han har hele dig. Som Paulus skriver det: “Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste” (Rom 12,1). Det vil sige, at vi giver ham alt i os……

 • At være sammen med ham

  Verdslige?

  Nogle var negative om Paulus’ måde at leve på, og Paulus omtaler dem: “visse folk, der mener, at vi lever som verdslige mennesker” (2 Kor 10,2). Og Paulus erkender det – “nok lever vi som andre mennesker” (vers 3). Ja, for Paulus forstod, at evangeliet er langt større end kultur og religiøse vaner, og han levede, så han “for jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven, for at vinde dem, selvom om jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov, for…

 • At blive brugt af ham

  Hvad evner du?

  Utilstrækkelig? Hvem føler ikke det – ind imellem… Eller hvem har ikke oplevet at gøre sit bedste… og så var det alligevel ikke godt nok… Eller nogle andre dømte, at det ikke var godt nok… Gud ser sådan på det: “For når den gode vilje er til stede, påskønnes den i forhold til, hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner” (2 Kor 8,12). Giv det, du evner… Paulus taler i dette kapitel om, hvad læserne evnede i forhold til at give penge til en indsamling. Og jeg kommer til at tænke på Jesus, som en gang bemærkede en kvinde, som gav det, hun evnede – to…

 • At være sammen med ham

  Sygdom og synd?

  Jeg sad og læste i 2 Kongebog om den ene onde konge efter den anden – og så ind imellem en, som tjente Gud. Azarja var en af dem: “Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne” (2 Kong 15,3). For mange af kongerne er det sparsomt, hvad vi får at vide om dem. For Azarja får vi at vide, at “Herren ramte kongen, så han blev spedalsk til sin dødsdag. Han levede tilbagetrukket i sit hus, mens kongens søn Jotam som hofchef herskede over folket” (vers 5). Jeg sad og kiggede på det. Det gjorde indtryk. Hvorfor fik lige den gode kong Azarja spedalskhed? Hvorfor stod det ikke…