At være sammen med ham

Sygdom og synd?

Jeg sad og læste i 2 Kongebog om den ene onde konge efter den anden – og så ind imellem en, som tjente Gud. Azarja var en af dem: “Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne” (2 Kong 15,3).

For mange af kongerne er det sparsomt, hvad vi får at vide om dem. For Azarja får vi at vide, at “Herren ramte kongen, så han blev spedalsk til sin dødsdag. Han levede tilbagetrukket i sit hus, mens kongens søn Jotam som hofchef herskede over folket” (vers 5).

Jeg sad og kiggede på det. Det gjorde indtryk. Hvorfor fik lige den gode kong Azarja spedalskhed? Hvorfor stod det ikke om en af de onde konger? Hvorfor står den information der lige?

Jeg var inde i disciplenes tankegang… “hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?” (Joh  9,2)… Men Jesus siger jo netop om sin far, at: “han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige” (Matt 5,45).

Således Azarja. Han blev spedalsk. Og det står skrevet… så vi kan tænke over det… og tænke en gang ind i vores eget liv med sygdom, tab af job, skilsmisse, børn i oprør, smerte osv… Hvis det er dig – så er det ikke Guds straf – men Gud tager ansvar også for den del får lov at ske i dit liv… Og som Jesus svarede på disciplenes spørgsmål: “Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham” (Joh 9,3).

Syg eller rask… Gud vil åbenbare sine gerninger i dit liv! Måske fjerner han ikke din sygdom… men han viser dig, og han viser andre igennem dit liv – at han er der!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *