At være elsket

Mere fred – en større frelse

“Og det skete i de dage…” (Luk 2,1) – sådan begynder juleevangeliet. Og det var i kejser Augustus’ dage. Han var en kejser, som havde bragt fred. Han blev forbundet med ord som ‘frelser’ og ‘gode nyheder’. Og når han havde fødselsdag, stillede det store kor op.

Men denne dag: “stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: ‘Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe” (vers 9-12).

Nej, ikke Augustus-frelseren, Jesus-frelseren. En anden konge, kongen i Davids slægt, den lovede. Nej, ikke ham på tronen – ham i krybben.

Og så stillede Guds fødselsdagskor op: “Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!”

(vers 13-14)

Det var ikke bare et menneske, som var blevet født: Det var Gud i menneske! Han kom ikke bare for at skabe fred i ét rige – men for at skabe fred i hjerterne. Han kom ikke bare for at frelse fra andre riger, men for at frelse os fra djævelen selv.

Sådan er Jesus her! Gode nyheder til dig – frelse til dig – fred til dig – glæde til dig. Alt godt fra Gud til dig.

Se ikke blot efter det, der ligger lige for – se efter den ‘store virkelighed’ – det, som Gud har gang i!

(Billede fra: www.LumoProject.com)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *