• At modtage,  At være elsket

  Hvad forstår vi?

  Se, Jesus kommer ikke bare til os og forklarer og forklarer og forklarer… Han åbner ting for os, når vi er klar til at tage imod dem, arbejde med dem, forstå dem. Til disciplene sagde han: “Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu” (Joh 16,12). Disciplene var ikke klar til mere nu. De kunne ikke bære det – ja, så det var dem måske direkte til skade fremfor til gavn, hvis Jesus havde sagt mere… Jesus fortsætter: “Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden… han skal tage af mit og forkynde det for jer” (vers 13, 14).…

 • At være elsket

  Kærlighed og crash

  Skønne, skønne kærlighed mellem to mennesker. Jeg bliver så uendelig fascineret af historien om Isak og Rebekka. Historien, hvor Gud leder lige de to til få hinanden! (1 Mos 24). Herligt! De to mennesker var fra start committed til hinanden. Rebekka blev spurgt, om hun var klar til at rejse med tjeneren med det samme “og hun sagde ja”. Og om Isak står der, at “Isak elskede hende”. (vers 58 og 67). Senere kan vi læse om “Isak, der kælede med sin kone Rebekka” (1 Mos 26,8). De to var intime og nære. De elskede hinanden. De levede i en kærlig samhørighed. … og jeg kan næsten ikke skrive det næste, for…

 • At modtage

  Misundelse – tilgivelse

  Det er ikke rart at være udsat for andres misundelse. Slet ikke når de aktivt forsøger at gå imod en. Isak oplevede det. Tænk, hvor ondt, så fyldte filistrene brønde, som Abraham tidligere havde fået gravet, op med jord. I et område med stor afhængighed af vand fra brøndene. (1 Mos 26,14-15). Og deres misundelse var så stærk, at de simpelt hen bad Isak om at forsvinde (vers 16). Isak rejste så og fik også gravet de gamle brønde fri igen. Og han gravede nye brønde – men flere gange gav det stridigheder med de misundelige filistre, som så pludselig hævdede, at vandet var deres (vers 17-22). Men Gud var aktiv! Igen…

 • At modtage

  Velsignet korn

  Jeg ved ikke, om hungersnøden også berørte Gerar, hvor Isak var taget hen på grund af hungersnød i Kana’an. Men i al fald tog han fat: “Da Isak såede korn der i landet, fik han samme år hundrede fold. Herren velsignede ham, så han blev en velstående mand. Det blev ved med at få fremad for ham, så han til sidst var meget velstående.” (1 Mos 26,12-13). Sådan. Det kan godt være, at princippet om at så korn og høste en afgrøde ikke virkede det ene sted – det virkede det andet. For det var nemlig ikke metoden, der var noget galt med – det var omstændighederne. Husk det! Måske…

 • At modtage

  Repetition af løfter

  Isak mødte hungersnød – det var måske ikke lige det, han havde ventet, nu hvor det var Gud, der ville give dem landet… Men der, i hans nød, så viste Gud sig for ham, og sagde til ham: “Du må ikke drage ned til Egypten. Bliv i det land, jeg giver dig besked om; du skal bo som fremmed her i landet, så vil jeg være med dig og velsigne dig. Jeg vil give dig og dine efterkommere alle disse lande, og jeg vil opfylde den ed, jeg tilsvor din far Abraham. Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse…

 • At være sammen med ham

  Hungersnød!?

  Der var han så, Isak, som Gud ville give landet, som han havde lovet Abraham og hans efterkommere. Og så var der hungersnød! (1 Mos 26,1). Er det ikke mærkeligt? Jeg mener, er det ikke sådan det opleves, når vi er lige der, hvor vi oplever, Gud vil have os – og så slår ting fejl, der er åndelig modstand, fattigdom, udhungrethed? Gud – er jeg på din vej – spørger vi… Ja, det var Isak! Så meget og konkret, at da Isak tænkte på at tage til Egypten, så viste Gud sig for ham og ledte ham i stedet til filistrene i Gerar. (vers 1-6). Tillid. Når du giver dit…

 • At modtage

  Bliv gammel med Herren

  Hør lige, hvad der står om Abraham: “Abraham var blevet gammel, og Herren havde velsignet ham på alle måder” (1 Mos 24,1). Vidunderligt. Sådan vil jeg gerne kunne sige, når jeg bliver gammel – at Gud har velsignet mig på alle måder. Og du, det tror jeg, jeg kommer til at sige… for jeg har teamet op med Gud allerede nu… jeg ser hans velsignelser i mit liv allerede nu… jeg oplever, at Gud leder mit liv allerede nu… Det gør virkelig livet trygt! Fremtiden kommer ikke til at indeholde færre velsignelser end fortiden… Gud som gav mig i går, vil give mig i dag og i morgen! Kære, søde Jesus……

 • At være elsket

  Tæt på ham!

  Tænk… at gå ind i det himmelske tempel, skønheden af guld og sølv og ædelstene, frem til Guds trone for at være sammen med Gud selv! Og David siger: “Ved din store trofasthed kan jeg gå ind i dit hus; jeg kaster mig ned i dit hellige tempel i ærefrygt for dig” (Sl 5,8). Jeg stoppede ved din store trofasthed… Det er på grund af ham, at jeg kan komme tæt på. Ja, for når vi tænker på forskellene på ham og mig… han ren – jeg syndig, han hellig – jeg ussel, han kærlig – jeg egoistisk… så er der jo ikke noget som helst i mig, der gør,…

 • At være sammen med ham

  Hans hænder og min influenza

  Jeg har haft influenza her i vinter. En af de drøje og langsomme. Men når jeg er syg, så kommer jeg ofte med taknemmelighed til at tænke på, hvordan Gud er aktiv i min krop. Der står om Jesus, vores skaber, at “Han er forud for alt, og alt består ved ham” (Kol 1,17). Alt består ved ham… Denne verden fungerer ikke bare per automatik, sådan at Gud satte det hele i gang – og så overlod han det til sig selv. Tænk for resten bare på en have, som man overlader til sig selv… Vi finder det himmelske princip: Gud og menneske må passe på tingene og gøre noget med…