At modtage

Voks som Jesus voksede

Om Jesus står der: “Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham” (Luk 2,40).

Ordet stærk, er det samme ord, som bruges om Johannes Døberen i Luk 1,80, som oversættes med stærk i ånden. Og vi finder det også i Ef 3,16 “han i sin herlighed rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed”.

Jesus var fyldt af Guds nærvær hele tiden. Guds ånd boede i ham, og foldede alle himmelens principper ud i Jesu liv – og han kunne udleve kærligheden fuldt ud i sin tjeneste for menneskeheden.

Visdommen i Jesu liv – jeg kan lide at tænke på dette vers: “at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje” (Kol 1,9). Jesu liv var fyldt med Guds vilje! Han levede kun Guds vilje. Han tog sine valg hver dag i samklang med Guds planer og prioriteringer for ham.

Guds nåde handler om noget, vi bliver i sat i stand til – med en kraft udover vores egen. Fx som Paulus siger: “Af Guds nåde er jeg, hvad jeg er” (1 Kor 15,10). Det var Gud, som satte Jesus i stand til at leve det liv, han levede.

Jeg fyldes af begejstring, når jeg stopper op og tænker over, at også Jesus voksede… Så er vi på den samme vej – og jeg har brug for at vokse. Virkelig! Må Gud hjælpe mig til at vokse i styrke, visdom og nåde! … Og det gør Gud!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *