• At have tillid

  Jesus løfter dig ud af forfærdelsen

  Jesus vidste det. Det var svært for disciplene at høre, at Jesus snart ville gå et sted, hvor de ikke kunne følge ham. De var så sårbare. Og Jesus ved, hvordan dit liv er, og hvordan det er for dig, når du mærker din sårbarhed. Han ved, at Djævelen ikke er hensynsfuld overfor sårbarhed. Tværtimod, så søger Djævelen vores svageste øjeblikke for sine angreb. Men Jesus ønsker at løfte dig et andet sted hen – når du er sårbar, bange, forfærdet. Han siger til dem og til os: “Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og på tro på mig!” (Joh 14,1). Hav tillid til mig. Mærk at jeg…

 • At give respons,  At modtage

  Overgivelse – som han overgav sig

  Hvad handler overgivelse i grunden om: At du overgiver dig til Jesus, eller at Jesus overgav sig for dig? Tænk for en overgivelse! Sådan her: “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn” (Joh 3,16). Han hav sig 100 %. Jesus gjorde ikke andet, end det Gud ville. Og det Gud ville, gjorde han fuldt ud. Det havde effekt! Og – det har effekt lige ind i evigheden… “for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, man have evigt liv”. Du får det. Har du taget imod i hans overgivelse? Du kan ikke tjene ham, førend du har taget imod, at han tjener dig. Det…

 • At modtage

  Guds vej bliver min vej

  En ny dag. Jeg knæler for Herren, og beder ham om, at jeg må være i hans plan i dag. Og så læser jeg dette vers: “Jævn din vej foran mig!” (Sl 5,9). Ja, lige præcis. Han jævner sin vej foran mig! Ikke bare min vej. Og så bliver hans vej min vej! Jeg elsker det – det er jo lige det, jeg ønsker mig! At jeg er i hans plan, på hans vej, ledt af ham. Og dette er ikke bare et bibelord – det er Guds ord til mig. For jeg bad ham jo netop om, at jeg måtte være i hans plan i dag – og så…

 • At være elsket

  Sendt til en, der var dømt ude

  Gud gjorde det igen. Brugte en, der var dømt ude. I går læste vi, at Gud gav Elias mad via ravne, som er ådselædere. Overraskende. Den model havde vi dømt ude. Da bækken Kerit tørrede ud, “kom Herrens ord til ham: Gå nu til Sarepta ved Sidon og slå dig ned dér. Jeg har givet en enke dér befaling om at sørge for dig” (1 Kong 17,9). Hun må åbenbart have kendt Gud, siden hun hørte efter. Men hun var altså hedning! En af dem, som Israel dømte ude… Ironisk nok, så var den onde og ugudelige dronning Jezabel datter af sidoniernes konge (1 Kong 16,31). Samme folkeslag. Og vi…

 • At modtage

  Mad til profeten via en overraskende budbringer

  Overraskende. Endnu engang gør Gud noget, du ikke ville forvente. Der er tørke. Gud har selv sendt den, fordi hans folk har forladt ham. Gud har sendt Elias for at fortælle kong Akab om tørken, som altså ikke bare er tilfældig men Guds redskab til omvendelse. Og så sørger Gud for Elias. Det forventer vi. Men måden overrasker. “Så kom Herrens ord til ham: ‘Gå bort herfra, begiv dig mod øst, og skjul dig ved bækken Kerit øst for Jordan. Du kan drikke af bækken, og jeg har befalet ravnene at sørge for dig” (1 Kong 17,3). Smukt. Smukt at se for sig, hvordan “ravnene bragte ham brød og kød…

 • At være sammen med ham

  Fake Spirit

  Der er ikke noget nyt under himlen. At noget er fake er et kendt djævelsk greb. Tydeligt er det i selveste paradis: Slangen var ikke bare en almindelig slange, men en forklædt djævel. Siden har forekomsten af falske åndelige manifestationer været mange – og for at virke skal det jo ligne det ægte. Jeg tænkte over kontrasten mellem det falske og det sande på Karmels bjerg. Det falske: Ba’als profeter bad Ba’al om at svare med ild. Ja, de råbte og “snittede sig med sværd og lanser, som de havde for skik, så blodet flød ned ad dem. Over middag kom de i profetisk henrykkelse lige til aftenofferets tid, men…

 • At være elsket

  Kærlighed over magt

  Hvad betyder det for dig, at din konge hang på et kors? Hvad betyder det for dig at kende historien om, at harmonien i dette univers blev truet, og så vælger herskeren selv at dø i stedet for bare at lade dem dø? Heldigvis – på den lange bane – så lever han, og de dør. Men historien om Gud er en historie om, at kærlighed står over magt. I denne verden løses så meget med magt… Gud viser os kærlighedens vej. “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (Joh 3,16).” Gud…

 • At være elsket

  Tror du på kongen på korset?

  “De korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: ‘Jesus fra Nazaret, jødernes konge’ (Joh 19,18-19).” Der hang han. Kongen. Nogle rådsherrer sagde: “Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte (Luk 23,35).” Nogle soldater sagde: “Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv (vers 37).” En af forbryderne sagde: “Er du Kristus? Frels dig selv og os (vers 39).” Men kongen blev hængende. Han flygtede ikke fra sin kroning. Han gav sig selv – fordi han elsker. Ja, fordi…

 • At være elsket

  Er Jesus din konge?

  “Er du jødernes konge?” spurgte Pilatus (Joh 18,33). Jesus, du har ingen tilhængere omkring dig… Dine disciple er flygtet… Dit folk råber, at du skal korsfæstes… Du er ikke klædt som en konge… Og så er der alligevel ‘noget’ over dig… Man korsfæster ikke sin konge?! Man hylder sin konge ved at vinge og vifte på deres rute gennem byen, tilråbe dem på balkoner og synge for at glæde dem. Kongen køres i karet med smukke heste foran og livvagter omkring sig. “Mit rige er ikke af denne verden” sagde Jesus (vers 36). “Og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en…

 • At modtage

  Dø – for at opstå til fuldt liv

  Jesus døde for at give liv. Det var påsken. Ånden kom i fuldt mål for at gøre Jesus levende for og i os. Det manifesterede sig i pinsen. Påsken var dødens dåb – den gik Jesus igennem; alene. Pinsen var Åndens dåb – den fik de troende; sammen. På korset blev Jesus’ legeme brudt. Ved pinsen blev Jesus’ legeme, menigheden født. De to begivenheder hænger sammen. Og det gør de også i den troendes liv. For vi må dø – for at få fuldt liv. “Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død” (Rom 6,4). “Og når hans ånd,…