At være sammen med ham

Herrens fester

Jeg elsker, at Gud fortæller os hele frelsesplanen igennem en række fester! Det er dejligt – forunderligt – og jeg jubler sammen med ham over frelsen!

Vi finder samlingen i 3 Mos 23: “Dette er mine fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger” (vers 2). I alt syv fester – her lidt om nogen af dem.

Den første er den ugentlige sabbat. Tænk, fest hver uge hvor vi kan være sammen med Gud og med hinanden – og glæde os over at: “sabbatten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer” (2 Mos 31,13).

En anden af festerne er påsken, som peger frem på Jesu død på korset: “For også vort påskelam er slagtet, Kristus” (1 Kor 5,7).

Så er der forsoningsdagen, hvor alt blev renset og gjort op – en dom med frikendelse, fordi “Den, der tror på ham, dømmes ikke” (Joh 3,18).

Løvhyttefesten er den sidste, der nævnes – festen efter at israelitterne var kommet ind i det lovede land, og deres kamp var ovre. Når vi en dag er sammen med Gud, så bliver det den helt store fest – hør denne lovprisning: “Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten, lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede” (Åb 19,6-7).

Fest! Og den er allerede begyndt… hver eneste sabbat kan vi nyde fejringen af frelsen på en særlig måde!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *