At være sammen med ham

Jesus – i centrum

Der er ingen anden end Jesus, som skal være centrum for os.

Jeg kan godt lide, som Jesus beskriver Helligåndens rolle: “Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer.” (Joh 16,13-14).

Jesus bliver herliggjort, fordi Helligånden gør det tydeligere for os, hvad Jesus har sagt eller gjort. Helligånden sætter ikke sig selv i centrum – men sætter Jesus i centrum.

Det er faktisk parallelt med, at Jesus, da han var menneske, satte sin far i centrum. Og faderen pegede på sønnen – at han skulle være vores centrum. Så guddommen er en fantastisk enhed, hvor Jesus er vores særlige centrum, da han var den, som kom og blev menneske sammen med os, og han er den, som døde for os, og han vil forløse os.

“Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig” (Joh 15,26).

… Gud har gjort det lettere for mig at lære Jesus at kende. Ånden – som kan være alle steder og helt tæt på mig – gør Jesus levende for mig. Ånden sætter Jesus i centrum… og viser mig, at Jesus er mit centrum! Og på den måde, kan jeg komme tæt på Jesus… selvom han ikke længere går på jorden, som da han var sammen med disciplene – men nu, igennem Åndens tilstedeværelse.

Det er fantastisk!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *