At være elsket

Jesus fryder sig over at åbenbare sig for dig!

Jeg er elsket af ham, som fryder sig så meget over mig. Ja, når jeg kommer hjælpeløs og ude af stand til at mærke ham, finde ham eller forstå ham – så elsker han at åbne mit sind, så jeg kan mærke ham. Han elsker at åbne sit ord for mig, så det rører mig personligt. Han elsker at lade mig mærke, at jeg er højt elsket af ham!

Det står på denne måde: “I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: ‘Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen ved, hvem Sønnen er, undtagen Faderen, og ingen ved, hvem Faderen er, undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for’ “ (Luk 10,21-22).

Se, Jesus jubler! Jesus jubler i Helligånden, fordi Helligånden fylder ham med glæde – og det er glæden over, at Jesus åbenbarer sig selv for os! Ja, på måder og i et sprog, som vi kan forstå… Åh, tak, kære Jesus, du jubler i dette nu, hvor du åbenbarer dig selv for mig… Tak!

Han åbenbarer sig for den umyndige – den, der ingen myndighed har til at lukke noget op selv… Den umyndige, det er barnet. Barnet, som ikke kan selv… Barnet, som er umiddelbart og bare råber sine behov for hjælp ud… Og det er mig – for intet menneske kan jo af sig selv udgrunde Gud – min forstand rækker ikke… men til gengæld kan jeg få og vil få alt af ham, når jeg bare kommer! Jesus, den tager jeg til mig… Jesus – giv mig alt… gør alt, hvad der skal til i mit liv, for at jeg må leve tæt tæt sammen med dig! Jesus, tak at du elsker mig – og lader mig mærke dig…

Og han føjer til, at sådan er det Guds vilje – at give! At give til alle dem, der kommer frem for ham med deres behov. At give den, der ikke kan. At elske dem!

Jesus, Sønnen han kom med myndigheden til at åbenbare sig selv for dig og mig. At vise hvor højt Gud elsker verden! Det var derfor han kom – og han gør det stadig. Og Jesus… det gør du nu og igen… jeg takker og priser dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *