At modtage

Bønhørelse

Der var urolige forhold, da Ezra og en gruppe israelitter skulle rejse til Jerusalem fra Babylon. Gud havde åbnet dørene for dem. Han havde stemt kong Artxerxes for dem.

Så de havde også sagt til kongen: “Vor Guds hånd hviler beskyttende over alle, der søger ham” (Ezra 8,22), så derfor skammede Ezra sig over “at anmode kongen om ryttere til at hjælpe os med fjenden undervejs”.

Men det fjernede jo ikke udfordringen med fjenden. Så hvad gjorde de nu? De bad. “Derpå lod jeg ved floden Ahava udråbe en faste; vi skulle ydmyge os for vor Gud og bede ham om god rejse for os og vores børn og alle vores ejendele.” “Vi fastede, og vi bad vor Gud om det, og han bønhørte os” (vers 21 og 23).

Som et vidnesbyrd for kongen, så søgte de ikke kongens hjælp i denne situation – de søgte Guds hjælp. Og Gud besvarede deres bøn.

Kom til Gud med dine behov! Erkend at du ikke kan selv. Bed til Gud i erkendelse af, at han kan – at han er Gud i dit liv. Overgiv dig til hans veje, så alt i dit liv må være til hans ære.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *