At være sammen med ham

Med Ånden på vejen

Paulus mødte sig selv – han kom til kort – og han udbrød: “Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme?” Og hans svarer selv: “Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre!” (Rom 7,24-25).

Svaret er Jesus. Svaret er, at vi ikke kan leve en eneste dag selv… autonomt… Vi må lære, hvad det vil sige, at leve så tæt sammen med Jesus, som grenen der er på vintræet (Joh 15).

Den nærhed med Jesus opbygges, idet vi lærer at leve “i lydighed mod Ånden” (Rom 8,4). Vi kan opleve, at vi “drives af Guds ånd” (vers 15). Dvs. at vi dagligt overgiver os til at være i Guds plan, til at lytte til Åndens stemme, og skridt for skridt få hjælp af Ånden til at vælge – og kraft til at udleve det.

Så at være kristen – handler ikke om at være viljestærk – det handler om at være overgivet til Gud og til hans ånds kraft i vores liv.

Vi får hjælp! “Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke” (vers 26).

Troslydighed… det handler om, hvad Gud gør i os, fordi vi tror på ham. Det handler om, at fordi Ånden fylder vores liv, så bliver vi i stand til at vælge hans vej, i kontrast til at vi tidligere ville være røget af den…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *