At modtage

Ved tro

Paulus stod i en tid med spænding. Israelitterne, udvalgt af Gud, som forkastede Guds udvalgte… og hedninger, som nu tog imod den udvalgte.

Men vejen til frelse var den samme. Tro på Jesus. For der er kun den ene vej til frelse.

“Hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger.” (Rom 9,30-32).

Nej… vi kan ikke frelse os selv ved at blive god nok til at opfylde loven…

Også til Israel var det blevet sagt:

“Det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn – det hedder jo: »Det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn.« Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere.” (Vers 7-8).

Sådan! Løftet rækker helt ud til dig. Du er ved tro Guds barn, omfattet af alle Guds vidunderlige løfter. Han har allerede gjort det, der skal til, for at du kan blive retfærdig – blot ved i tro at tage imod det, som han har gjort for dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *