At blive brugt af ham

En Gud, der bruger dem, andre ikke regner

Lukas fortæller i sit evangelium, hvordan Gud inkluderer alle i frelsen. Hvordan han kan bruge alle. Han regner alle. Han elsker alle.

Jeg hørte i en prædiken om to grupper, der ikke blev regnet for nok til at kunne være vidner: hyrder og kvinder. Og hvad finder vi i Lukasevangeliet:

“Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: ‘Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os’ “ (Luk 2,15). Gud brugte hyrder som vidner om Jesus’ fødsel.

“Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven… ‘Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag.’ … Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elleve og alle de andre. … De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne.” (Luk 24,1.5-7.9.10-11). Og Gud brugte kvinder til at vidne om Jesus’ opstandelse – endda selvom han vidste, at nogen ville havde vanskeligt ved at tro dem…

Hyrder og kvinder. Dem, som andre ikke regnede for noget.

Måske taler Gud også nogle gange med sin stemme til dig – gennem nogen, du ikke regner…

Måske prøver Gud at lære dig, at det ikke handler om, at du ‘er noget’, men om hvem han er…

Du, Guds elskede! Gud elsker dig så meget! Og Gud vil bruge dig – uanset hvem du er, uanset din fortid eller nutid. Uanset hvor umulige ting ser ud. Gud elsker dig – og Gud vil bruge dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *