At modtage

Lad os bede om Helligåndens velsignede planer

Ja, Jesus bad dem bede om hans plan – ikke om at velsigne deres plan.

Sådan havde det i grunden været med Jesus lige fra begyndelsen af, hvor han sagde: “Følg mig!” (Joh 1,43).

Og lige før han blev taget til himlen, talte han med dem: “Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet” – og “de holdt alle i enighed fast ved bønnen” (ApG 1,4.14).

Og løftet blev opfyldt: “Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner” – “Da pinsedagen kom… blev de alle fyldt af Helligånden” (ApG 1,8; 2,1.4).

Kan vi ikke sige det helt enkelt: Ingen Helligånd, ingen kraft; ingen bøn, ingen Helligånd.

Hvis ikke Gud gør forskel – hvis ikke ånden gør forskel – så gør det ingen forskel.

Så lad os ikke bare skynde os og få lavet planer – og så skynde os lige så hurtigt at bede om hans velsignelse.

Lad os i stedet stoppe op og bede Gud om, at han med sin Helligånd må vise os sine velsignede planer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *