At være sammen med ham

Retsindig – syndere

Der står om Josef, at han “var retsindig” (Matt 1:29).

Han var kendt som sådan. Respekteret og set op til. En ærlig og god mand, en der vandrede tæt sammen med Herren, en som kendte Guds ord. En man gerne drøftede dybe, åndelige ting med.

Nu skete det så, at Maria, hans forlovede var gravid. Hvilken situation stillede det Josef i? Han vidste jo godt, at det ikke var ham, som var faren. Gravid ved Helligånden – hvem ville i grunden tro på det? Alle ville tænke, at enten havde Maria været utro eller var blevet voldtaget. Eller også havde Josef været for tidligt ude.

Josef vidste godt, at hans rygte stod på spil. Hvis han trak Maria frem som den skyldige, så ville han blive renset og stadig være respekteret. Hvis han ikke gjorde…

“Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: ‘Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden” (Matt 1,20).

Vær ikke bange! Vær ikke bange for at overgive dit gode rygte til mig! Og Josef overgav sit gode rygte til Herren. Resten af livet blev der hvisket bag hans ryg om, hvem han var. Resten af hans liv blev der set ned på ham og Maria.

Og englen fortsætter: “Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus” (vers 21). Normalt var det de hebraiske mødre, som gav børnene navne. Men her skulle Josef på bane – som ham, der som en jordisk far adopterede Guds Søn på denne jord.

Og englen afsluttede med ordene: “for han skal frelse sit folk fra deres synder”.

Jesus, et liv blandt syndere. Lige fra start mærkede han, hvad det vil sige at være en synder… Hans mor var set ned på – en, der som jomfru, var blevet gravid! Ved Helligånden!!! Hans far som den, der havde gjort det – hvilket træk fra en mand, som alle havde troet, var retsindig. Lige fra start lærte Jesus at elske syndere… Og senere blev han hånet: “Hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere?” (Matt 9,11).

Sådan valgte Gud det. Han har vist nogle andre perspektiver på synd og på retfærdighed, end vi har…

Du – en synder – elsket af Gud – og han formår at lægge sin retfærdighed i dit hjerte!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *