At modtage

Hun syede…

Du kan tjene Gud på så mange måder!

Jeg er ved at læse Apostlenes Gerninger, og var nået til historien om Tabitha (ApG 9,36-43). Hun gjorde gode gerninger, blandt andet lavede hun kjortler og kapper til enkerne. Men hun døde, hvilket mange var ulykkelige over.

Der blev sendt bud efter Peter – og han bad for hende – og hun vågnede fra døden. Det er stærkt.

Stærkt blev det også for mig, fordi jeg nogle kapitler forinden havde læst om Stefanus, som blev stenet – og ikke opvakt (ApG 6-7). Stefanus havde både tjent ved uddelingen til enkerne, men også med mange undere og tegn.

At tjene ved gode gerninger og med kjortler og kapper kan synes så beskedent… Men ikke i Guds øjne! Han sætter ikke det ene over det andet. Og Tabithas tjeneste skulle altså ikke slutte endnu… Men Stefanus’ tjeneste kunne slutte – selvom den ikke var mindre værd end Tabithas.

Vi kender ikke vores tid til tjeneste… men vi ved, at uanset hvilken tjeneste vi gør – så betyder den meget for Gud! Og den betyder noget for de mennesker, som vi tjener! … Må Gud velsigne din tjeneste! Tænk den aldrig som lille, men som stor – fordi Gud velsigner den!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *