Ikke mig, men Gud!

Flere drømme… To år efter, at Josef havde tydet hofbagerens og hofmundskænkens drøm, fik Farao en drøm. Hofmundskænken anbefalede Josef som en, der kunne tyde drømme.

” ‘Jeg har hørt om dig, at du kan tyde en drøm, så snart du hører den.’ Josef svarede Farao: ‘Det er ikke mig, der kan. Gud vil give Farao et gunsigt svar.’ ” (1 Mos 41,16).

Lige så lidt som vi kan tyde drømme… lige så lidt har vi styr på, om vores drømme lykkes (i al fald nogen af dem…) …

Lige så vel som Gud kan give os drømme… lige så vel kan Gud folde dem ud for os – så de sker!

Det havde Josef lært… Hvad med dig? Tør du lægge alle dine drømme i Guds hånd… Tør du bede Gud om hans drømme for dit liv…  “Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind.” (Sl 37,5)

Skriv et svar