At være elsket

Bøn – Jesus er grundlaget

Det er så fascinerende at se de store detaljer i en beretning! Her er det Elias, som på Karmels Bjerg vil bede Gud om at vise, at han er Gud. Det er Gud selv, som har fortalt Elias, at det er nu, at det skal ske. Gud har sagt til Elias, at nu vil han lade det regne igen efter 3 ½ års tørke.

Så – i sin bøn står Elias fuldstændig på Herrens ord. Det er en god basis for kraftfulde bønner!

Og, så står der: “Ved aftenofferets tid trådte profeten Elias frem og sagde: ‘Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. Svar mig, Herre, svar mig, så dette folk kan erfare, at det er dig, Herre, der er Gud, og at du har vendt deres hjerte’.” (1 Kong 18,36-37)

Ved aftenofferets tid. Det var det tidspunkt, de havde fået at vide, at de skulle ofre. Og – det pegede faktisk frem til, at Jesus døde som hele verdens frelser på det tidspunkt.

Vores bønner er også kraftfulde, når vi hele tiden står på og læner os op ad det, som Jesus har gjort og gør for os! Når vi ser på ham – i stedet for at se på os selv eller på de udfordringer, vi er i. Når vi giver ham, vores tillid. Ham, som elskede os så meget, at han var klar til at dø for os… Han er også klar til at svare på vores bønner!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *