At have tillid

Jesus gør det! Også i mit hjerte

Jeg elsker det! Guds tilgivelse af os er så fuldstændig, og det er ham, der forandrer vores hjerter.

Historien for i dag kommer i Bibelen lige efter historien om Aj, som vi så på i går. Historien om Aj er historien om oprør – nederlag – opgør med det onde – Guds velsignelse på ny og sejr!

Og så kommer en lille historie om et alter og oplæsning af lovens ord for hele Israels forsamling.

“På den tid byggede Josva et alter for Herren, Israels Gud, på Ebals bjerg,  sådan som Herrens tjener Moses havde befalet israelitterne, og sådan som det er foreskrevet i Moses’ lovbog, et alter af utilhugne sten, som ikke var bearbejdet med jern. Dér bragte de brændofre og måltidsofre til Herren.  Og på stenene skrev han i israelitternes påsyn en afskrift af den lov, Moses havde skrevet” (Jos 8,30-32).

Og jeg tænker:

  • Alteret – det er stedet, hvor Jesus døde for mig! Alteret er stedet, hvor Guds nåde flyder ud over mig. Og de utilhugne sten fortæller historien om, at jeg ikke kan gøre noget som helst ‘arbejde’, som kan kvalificere mig i forhold til frelsen. Jesu offer for mig må jeg bare tage imod!
  • Loven blev skrevet på alterets sten. Jesus levede og døde – og opfyldte fuldstændig lovens krav. Og det er kun hans gerning i mig, som kan forme mig, så jeg bliver mere lig det, han ønsker.

Som Gud siger: “Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte” (Jer 31,33).

Tak, kære Jesus, at jeg i dag kan komme frem for dig med alt det forkerte i mit liv – tak at du tilgiver mig fuldstændigt – og tak at du vil skrive kærlighedens lov i mit hjerte!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *