At modtage

Gud kommer ned og åbner din vej op

De gjorde det i trods. De ville ikke Gud, og de troede ikke på ham. De ville sig selv, og de ville skabe deres egen vej. Så de byggede… et bygningsværk… deres liv…

Og sådan står det: “Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden” (1 Mos 11,4). Men de nåede ikke ret højt – Herren måtte stadig stige ned for at, hvad de lavede (vers 5), og dér forvirrede han deres sprog, og de blev spredt over hele jorden. Guds plan.

Og Guds plan var langt større.

Til Abraham sagde han: “Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse” (1 Mos 12,2).

Og videre: “I dig skal alle jordens slægter velsignes” (vers 3). Det var Guds velsignelser, som skulle spredes over hele jorden!

Og senere viste Gud sig for Jakob. Jakob, der havde svigtet og var på flugt. Om natten i sin ensomhed gav Gud ham en drøm: “I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen” (1 Mos 28,12).

Sådan skete det: Guds folks navn blev stort, de havde kontakt med himlen, og deres indflydelse og Guds velsignelser med dem nåede ud over hele jorden. Gud gjorde det. Ser du det – alt det, de forsøgte med selv, lykkedes ikke – men Gud gjorde det for dem, der var hans!

Hvor du end er, så kommer Gud ned til dig – og løfter dig op! Historien fortæller mig, at kampen for “at være noget” er meningsløs (ja, og forkert – på grund af den indlejrede trods mod Gud, når vi selv vil være i centrum)… men sammen med Gud, så bliver mit liv “noget”, betydningsfuldt, fuld af mening, et liv som gør virkelig forskel – men ikke på grund af min fortjeneste, men fordi han gør det!

Han vil gøre det for dig… Vil du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *