At modtage

Vil du ha’ noget, der er udover din egen spekulation?

En advarsel: Du kan spekulere dig væk fra Gud.
For – du kan ikke selv tænke dig frem til Gud.
For at kende Gud, må du lytte til ham.
Du kan ikke spekulere dig hen til Kristus.

Paulus skriver det sådan her: “Pas på at I ikke bliver bytte for filosofiens tankespind. Den bygger på universets magter og på hvad mennesker har sagt, og ikke på Kristus.” Og så videre til det, der virkelig er noget: “Men det er Kristus der er indbegrebet af Guds fylde, og den får I kun del i gennem ham, der hersker over alle universets magter og kræfter” (Kol 2,8-10).

Det er egentlig så enkelt.
På den ene side: Det kloge menneske, som selv vil excellere i sammenhænge og forståelser. Det bygger på det, mennesker kan.
På den anden side: Kristus og selve Guds fylde. Mennesket kommer til ham og modtager fra ham, som åbenbarer sig selv.

Hvorfor kan det så være svært?
Måske fordi vi må slippe noget af os selv… vores stolthed? Vores trang til at ville vide, være øverst…

Paulus beskriver, hvordan forandringen sker: “Gennem troen på Kristus er I blevet omskåret, ikke fysisk men åndeligt, sådan som Kristus omskærer os. Det skete da I lod jer døbe og lagde det liv bag jer hvor kroppen bestemte” (vers 11).

Noget af vores eget skæres væk… I dåben begraves vi som døde fra noget, for at opstå til noget andet… Døden fra os selv til livet med ham. Og det er ham, der gør det!

Dette er vejen, hvis du vil noget, der rækker ud over det, du selv kan spekulere dig frem til. Dette er vejen, hvis du vil Gud. En skøn vej – for hans er bare meget bedre! … Lyt til Ham!

(Bibeltekst fra Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk, Bibelselskabets Forlag)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *