At være sammen med ham

Jesus forbereder dig til fremtiden

Ved flere anledninger forsøgte Jesus at forberede disciplene på fremtiden: ” ‘Jeg, Menneskesønnen, vil blive overladt til folk der vil slå mig ihjel. Men efter tre dage vil jeg stå op fra de døde,’ sagde Jesus” (Mark 9,31). Og nu vil jeg bruge det til at fortælle dig, at Jesus også vil forberede dig på fremtiden.

Gys, tænker du måske, det hjælper mig da ikke ret meget – for det hjalp jo ikke disciplene, da det skete, at Jesus havde sagt det på forhånd.

Markus skriver også i sætningen efter: “Disciplene forstod ikke hvad han mente, men de turde ikke spørge ham.” Matthæus skriver i sin fortælling, at “det gjorde disciplene dybt ulykkelige” (Matt 17,23).

Når jeg læser videre i beretningen, kan jeg se, at de faktisk heller ikke var spor optaget af Jesus og hans tjeneste. De var optaget af sig selv, “de havde diskuteret hvem af dem der var den mest betydningsfulde” (Mark 9,34). Og vi finder også, at ved en tidligere anledning, hvor Jesus havde fortalt dem om sin død og opstandelse, så havde Peter ligefrem sat Jesus i rette, hvortil Jesus havde sendt djævelen bort og sagt: “Du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil” (Matt 16,23; 1992).

Dette samlede billede fortæller mig, at Gud i sin store kærlighed vil gøre, hvad der skal til i mit liv, for at jeg er forberedt på det, der kommer. Hvis jeg ikke tager det ind, så er det fordi, jeg er mere optaget af mit end af hans.

Åh, åh, og lige der står kampen jo hele tiden: Mit eller hans? Ja, og tilliden – til ham eller til mig?

Lad os bøje knæ sammen – i bøn til ham, som kan forvandle os indefra.

Elskede, dyrebare Jesus… Tak fordi du indbyder mig til en tillidsfuld nærhed med dig hver eneste dag. Tak fordi jeg vokser under dine kærlige hænder – så jeg også kan møde alt det, der kommer i min fremtid. Ved din nåde… ja, til mig, som til et barn, der ikke magter eller evner… men bare må tage imod… Jeg vil bare modtage dig i dag… dine tanker, dine perspektiver, din kærlighed, din plan, din Ånd! Tak, dyrebare Jesus, min far og frelser!

“Kort tid efter kom disciplene og spurgte Jesus: ‘Hvem er egentlig størst i Guds rige? Jesus kaldte et barn hen til sig og stillede det midt imellem disciplene. ‘Hør nu her,’ sagde han. ‘Hvis I ikke ændrer jer og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Den der gør sig lige så lille som barnet her, han er den største i Guds rige.’ “ (Matt 18,1-4).

Jeg vil møde fremtiden som et barn – med min far i hånden! Han fører mig – lærer mig, hvad der skal til for hvert skridt – hele vejen!

(Bibeltekst – med undtagelse af hvor andet er angivet – fra Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk, Bibelselskabets Forlag)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *