At være sammen med ham

Jubel over jubel

Jesus stod op af graven!

Jeg forestiller mig en jubel i hele himlen, i hele universet. Jesus havde vundet over djævel, synd og død. Jesus havde som menneskesønnen gået igennem denne verden med udholdenhed og i lidelse – og nu var det virkelig fuldbragt.

Jesus ville komme tilbage til himlen – og sammen med ham en dag frelste, som aldrig mere ville opleve syndens helvede.

Påskemorgen peger frem mod evigheden:

“Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: ‘Se, jeg gør alting nyt!’ “

(Åb 21,3-5)

Lige nu. Denne skønne påskemorgen. Så gå med mig op over vores virkelighed ind i Guds virkelighed: Jesu opstandelse betyder, at vi en dag vil opstå til et liv i den herligste evighed!

Og selvom det er en virkelighed, der kommer… så er det også en virkelighed, som begynder lige nu. For Jesus lægger løfterne om evigheden i dit og mit hjerte!

Fra den himlen som han er opstået til – kommer han igen – for at hente os hjem til sig! “For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være” (Matt 24,27).

Han stod op af graven – uden at vi så det – men når han kommer igen – så vil alle se det!

Jesus, jeg jubler! Jeg glæder mig så meget, til du kommer. Jeg glæder mig til evigheden sammen med dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *