At være sammen med ham

Den stærkeste motivation

Hvad er Guds stærkeste motivation for at handle?

Åh, det er godt nok et stort spørgsmål… og i ydmyghed og med stor erkendelse af at Gud er Gud – så vil jeg alligevel dele nogle tanker om…

… at det ser ud til, at selve spørgsmålet om hvem Gud er, om hans karakter, om hånen af ham, om hans ære – det er noget, som får Gud til at handle. Ikke fordi Gud er selvisk – tværtimod – men fordi, at djævelen i den grad forsøger at forvirre os ved at fordreje, hvem Gud er – så Gud ønsker – at vi virkelig skal se, hvem han er – så vi kan kende ham og vælge ham på et rigtigt grundlag.

Her kommer nogle udsagn fra Gud:
“Dette siger Herren: ‘Ser du hele denne store her der? Den vil jeg i dag give i din hånd, så du forstår, at jeg er Herren’ “ (1 Kong 20,13).
“Dette siger Herren: Fordi aramæerne har sagt, at Herren er en bjerggud og ikke en slettegud, vil jeg give hele denne store hær i din hånd, så I forstår, at jeg er Herren’ “ (vers 28).

Ser du – det er for, at vi skal forstå, at Gud er Gud!

Jesus siger noget lignende, da han gik hen for at vække Lazarus til live: “Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den” (Joh 11,4).

Det største overhovedet – det er Gud! Og når vi har Gud – så har vi alt godt. Når Gud herliggøres – så er det en byggesten i fundamentet på vej til, at alt bliver godt!

Tag det med i dit liv… Bed om at Gud må æres, at Gud må herliggøres… Så beder du faktisk om at selve Guds væsens karakter må udfolde sig… om at det største gode må ske… om at kærlighed, fred, glæde, liv, håb, overflod må vokse…

Det er fantastisk! Der er ikke noget større! Og – det løfter os ud af egoismens bønner – for min skyld – over i Guds perspektiv… som er det allerstørste at leve for… og som – fordi Gud netop vil godt, langt ud over hvad jeg forstår – også giver mig det allerbedste liv! … Næppe uden smerten – for sådan er denne verden – men med Guds fred og glæde i hjertet!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *