At være sammen med ham

Bed sammen – ryk verden

Jesus havde sagt til disciplene, at de skulle vente i Jerusalem på det, som Faderen havde lovet dem. Han talte om Helligåndens kraft: “Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende” (ApG 1,8).

Mens de ventede, bad de: “De holdt alle i enighed fast ved bønnen” (vers 14).

Bøn var det første skridt på vejen til at rykke verden. I bønnen lå samhørigheden imellem dem. Igennem bønnen overgav de sig til Herren og til hans tjeneste. Bønnen forberedte deres hjerter på tjeneste. Bønnen tømte dem for deres eget og gjorde plads til hans kraft og styrke.

Bed. Bed alene og bed sammen med andre. Om du synes, du venter på noget… så bed! Ventetid er ikke en “tom” tid – det er en tid til bøn. Og fællesskaber er ikke kun fællesskaber for mennesker, men også med Gud – så bed sammen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *