At have tillid

Hans fjender troede mere på ham end hans venner

Og det er jo i grunden mærkeligt.

Men altså: “Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik ypperstepræsterne og farisæerne sammen til Pilatus og sagde: ‘Herre, vi er kommet i tanker om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde: Efter tre dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil tredjedagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham, og sige til folket: Han er opstået fra de døde’ “ (Matt 27,62-64).

Men disciplene kom ikke i tanke om, at Jesus havde sagt, at han ville opstå.

Disciplenes tanker kredsede om deres sorg og skuffelse, deres frygt og fortvivlelse.

Men fjenderne var optaget af, hvad Jesus havde sagt – ja, så meget at de handlede på det.

Tænk, hvis disciplene havde været optaget af, hvad Jesus havde sagt. Tænk, hvis disciplene havde handlet svarende til, hvad Jesus havde sagt.

Ja, tænk, hvis vi – i stedet for at være optaget af vores sorger og skuffelser, frygt og fortvivlelse er optaget af, hvad Jesus har sagt – og handler på det.

Jesus, vi går fra denne beretning med kaldet i vores hjerte til at vise dig mere tillid. Læg den i os, kære Herre!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *