At have tillid

Gud bygger et evigt kongerige

Som vi så i går: Israels konger var desværre mere onde end gode – og kongeriget faldt fra hinanden. Det får mig til at tænke på billedstøtten, som Gud viste Nebukadnesar. En billedstøtte med et hoved af guld, bryst og arme af sølv, mave og hofter af kobber, ben af jern og fødder dels af jern og dels af ler – og det betød, at rige ville komme efter rige.

Men til sidst så Nebukadnesar, at “en sten blev revet løs, men ikke ved menneskehånd; den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem” – og derefter knustes alt det andet også, “men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden” (Dan 2,34.35).

Og det betyder: “I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd” (vers 44-45).

Dette sker ved verdens ende. Men inden den tid, har Gud oprettet sit rige i menneskehjerter. Og det er et arbejde for kong Jesus!

Kong David vil bygge et hus for Gud, og Gud siger til ham: “Skulle du bygge mig et hus at bo i?” – “Herren vil bygge dig et hus” (2 Sam 7,5.11) – Jeg elsker denne sekvens! Og Gud fortsætter: “Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn” (vers 12-14).

Og det er jo en profeti om Jesus! “Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn” (Matt 1,1). “Han skal blive stor og kaldes den højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige” (Luk 1,32-33).

Gud er den eneste, der bygger noget, der består. Menneskeværk falder bare fra hinanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *