Løfter du kan stole på

“Da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt” (Hebr 4,1).

Ja, løftet fra Gud står ved magt! For Gud er sådan – og alle hans løfter står ved magt!

For “Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid” (Hebr 13,8). Hvad han siger i dag, mener han også i morgen. Han siger ikke andet end det, han er!

Han er “lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge” (Jak 1,17). Der er intet mørke i Gud. Du møder ikke en side af ham, hvor han pludselig bliver vred på dig, træt af dig eller irriteret over dig.

Gud elsker dig. Altid. Og du kan have total tillid til ham og hans løfter.

Jeg vil tage ét løfte ind i dag:

“Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom,
skal han bede om at få den af Gud,
som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser,
og så vil han få den.”

(Jak 1,5)

Et løfte om visdom til livet. Det har jeg brug for! Og Gud giver mig det og vil give mig det – dag for dag!

Skriv et svar