At være elsket

Du bliver først lykkelig, når…

Hvem ønsker ikke at være lykkelig? Hvem har ikke set alle mulige “indslag”, som skal gøre os lykkelige? Hvem har ikke også prøvet et og andet – som ikke virker – i al fald ikke så længe ad gangen…

Så her – en bestseller! Jesu ord direkte: “I bliver først lykkelige hvis I forstår det og også lever efter det” (Joh 13,17). Inden jeg røber, hvad “det” er, kan vi så ikke være enige om, at her er faktisk en “opskrift”? Forstå og lev “det” – så bliver I lykkelige.

Her kommer så “det” – og “det” er intet mindre end den måde, Jesus levede på. Han var lykkelig! Til trods for at han kom tættere og tættere på, at folk ville forkaste ham massivt, torturere ham og korsfæste ham – og han vidste det – så var han lykkelig. Og enkelt siger han: “Jeg har været et eksempel for jer. I skal gøre det samme som jeg har gjort” (vers 15) – altså, lev som Jesus, og du bliver lykkelig.

Og vi får mere viden fra historien i Johannesevangeliet kapitel 13. Jesus har lige bøjet sig ned og vasket alle disciplenes fødder. Det var egentlig en tjeners opgave. Og nu sætter Jesus ord på: “Hør nu her. En slave er ikke vigtigere end sin herre, og et sendebud er ikke vigtigere end den der har sendt ham” og så kommer det: “I bliver først lykkelige hvis I forstår det og også lever efter det” (vers 16-17).

Jesus siger det også med disse ord: “I skal elske hinanden. Ligesom jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden” (vers 24).

Det er simpelt hen opskriften på lykke: Elsk! Og ja, lyder det ikke skønt – et liv fyldt med kærlighed!

Men dit liv bliver kun fyldt med kærlighed, hvis du gør som Jesus: Elsk også dem, som ikke elsker dig. Dem, som ingen elsker. Dem, der ikke fortjener. Elsk! Ligesom… ja, bliv først fyldt af hans kærlighed – og elsk så andre! Det er det mest lykkelige liv, der findes.

(Bibeltekst fra Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk, Bibelselskabets Forlag)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *